oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. TZMO / dps.pl 14.09.2010)

 

Po raz XIII Toruń stanie się gospodarzem międzynarodowego wydarzenia jakim są Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej. W dniach od 21 do 23 września pojawią się w Toruniu największe autorytety zawiązane z opieką długoterminową. W tym niezwykłym i prestiżowym wydarzeniu weźmie udział blisko 1000 uczestników z Polski i niemal całej Europy.  Tegoroczna Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a także Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Domów Opieki dla Osób Starszych EDE.

 

Więcej o wydarzeniu, zaproszonych gościach i celach Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej poniżej...

 

Z poważaniem

 

organizatorzy

 

Biuro Konferencji

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

tel. 56 612 3293


 

Po raz XIII Toruń będzie gospodarzem Międzynarodowej Konferencji w całości poświęconej tematyce związanej z opieką długoterminową.

O wysokiej randze Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej świadczy zaangażowanie w ich organizację największych autorytetów opieki długoterminowej w Polsce m.in. Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych. Dodatkowo Konferencję swoim patronatem objęło cenione w Europie i bardzo znaczące w świecie Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Domów Opieki dla Osób Starszych EDE (European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly).

Do Torunia przyjadą największe autorytety związane z tą dziedziną oraz pojawi się około 1000 słuchaczy z całej Polski oraz Europy, reprezentujących takie kraje jak: Irlandia, Szwajcaria, Francja, Dania, Włochy, Rosja, Litwa, Łotwa, Białoruś, Niemcy, Austria, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Węgry, Czechy i Holandia. Jednym ze specjalnych gości będzie ambasador Indii w Polsce Pan Deepak Vohra.

Tego rodzaju wydarzenie będzie również kolejną okazją do wypromowania Torunia jako miasta, które na najwyższym poziomie sprzyja nauce, kulturze i społeczeństwu.

 

Cele Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej

  • wymiana doświadczeń środowisk na płaszczyźnie europejskim
  • podniesienie poziomu jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi
  • możliwość spotkania i nawiązania nowych kontaktów
  • poznanie nowatorskich rozwiązań wprowadzonych przez instytucje opieki długoterminowej w Europie

 

Przewlekłe choroby zarówno osób młodych jak i starszych, niesamodzielność, niepełnosprawność, wymagają długoterminowego leczenia i coraz częściej dotykają nasze społeczeństwo. Dlatego już od 1998 roku, czyli od I Konferencji, organizatorzy, tj. Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom Pod Słońcem" oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA starają się przede wszystkim podnieść kwalifikacje i wiedzę uczestników tego wydarzenia, czyli tych, którzy na co dzień profesjonalnie zajmują się osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. Stąd także obecność środowiska specjalistów z całej Europy. To daje szansę na wypracowanie standardów, sposobów rozwiązywania różnych problemów oraz czerpania nowych wzorców obowiązujących w różnych instytucjach związanych z opieką długoterminową w Europie.

 

Co? Gdzie? Kiedy?

Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej odbędą się w dniach 21-23 września 2010 roku.

To naukowe wydarzenie obejmuje w tym roku:

  • Międzynarodową Konferencję Opieki Długoterminowej pt. "Psychomedyczny wymiar opieki długoterminowej"
  • Sympozjum pt. "Prawne i medyczne problemy zakażeń w zakładach opieki zdrowotnej"
  • Warsztaty pt. "Opiekun - profesjonalna opieka" dla zawodowych opiekunów z powiatu toruńskiego.

 

Do Torunia zjadą liderzy opieki długoterminowej, menedżerowie placówek opiekuńczych, pielęgniarki i opiekunowie, a więc te osoby, które chcą poszerzać swoją wiedzę, dzielić się własnymi doświadczeniami i działać na rzecz poprawy standardów opieki długoterminowej. Wszystkie te działania mają na celu podwyższenie jakości usług świadczonych osobom najsłabszym – starszym, niesamodzielnym, wymagającym wsparcia.

Wszystkie wykłady odbywać się będą w Auli UMK oraz salach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Chemii UMK w Toruniu przy ul. Gagarina.

 

Organizatorzy

  • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
  • Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom Pod Słońcem"

Patronat

Tradycyjnie już, Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia.

Ponadto wydarzenie zostało objęte patronatem przez Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Domów Opieki dla Osób Starszych EDE (European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly) oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

 

Kontakt:

Joanna Hain-Listewnik     kom. 723 185 245

Daria Składanowska        kom. 723 185 238