oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Mariusz Kołodziejski - PPPW "Centerko"/ dps.pl 8.11.2010)


Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej "CENTERKO" przy Stowarzyszeniu "Pomost" zaprasza na szkolenie dla koordynatorów pracy wolontarstycznej.


Organizacja lub instytucja, która współpracuje bądź chciałaby współpracować z wolontariuszami powinna wyznaczyć pracownika/pracowników, którzy będą pełnili funkcje koordynatora pracy wolontarystycznej. To szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników pod kątem profesjonalnej współpracy z wolontariuszami.


Podczas tego szkolenia poruszane będą następujące zagadnienia:

  • definicje: "wolontariat", "wolontariusz"
  • sposoby rekrutacji wolontariuszy
  • rodzaje wolontariatu
  • kontrakt oczekiwań
  • tworzenie indywidualnego programu woluntarystycznego
  • sposoby nagradzania wolontariuszy
  • aspekty prawne dotyczące pracy z wolontariuszami - jak tworzyć porozumienie o współpracy z wolontariuszem


Szkolenie składające się z dwóch części odbędzie się w dniach:

17.11.2010, godz. 09:00 - 17:00, MODUŁ I

18.11.2010, godz. 09:00 - 13:00, MODUŁ II


Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, grupa może liczyć maksymalnie 16 osób.

Szkolenie prowadzi: Daniel Siwak , RCW


Jednorazowy koszt dwudniowego szkolenia wynosi 75,00 zł.

Zgłoszenia na formularzu rejestracyjnym prosimy przesyłać do 12 listopada 2010 r. na adres: wolontariat.centerko@op.pl


Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń! Wpłaty należy dokonywać najpóźniej w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem szkolenia.


Kontakt:

tel.: 42 6320866