oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. PSOUU/PZdBNnNI; dps.pl 22.03.2011)

 

 

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) oraz Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną zapraszają na

XXXV Sympozjum Naukowe oraz warsztaty pn.: "Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny w obliczu śmierci i umierania"


 

Sympozjum  odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2011 r. (piątek).

W kolejnym dniu (09 kwietnia 2011 r., sobota) uczestnicy Sympozjum mogą pogłębić swoją wiedzę poprzez udział w warsztatach prowadzonym przez zagranicznych trenerów.

Organizacją obu wydarzeń zajmuje się spółka "Tacy Sami sp. z o.o.", której dochód przeznaczany jest na cele statutowe PSOUU.


 

Koszt udziału w Sympozjum:

170,00 zł./osoba

Koszt udziału w Sympozjum i w warsztatach:

320,00 zł./osoba

Koszt udziału w Sympozjum i w warsztatach (wraz z noclegiem i śniadaniem):

440,00 zł./osoba

W ramach powyższej ceny zapewniamy:

Tłumaczy symultanicznych, zaświadczenia dla osób uczestniczących w Sympozjum oraz w warsztatach, przerwy kawowe, lunch.


 

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum oraz w warsztatach proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i nadesłanie go wraz z potwierdzeniem wpłaty do dnia 01kwietnia 2011 r. mailem na adres:

szkolenia@e-tacysami.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na Sympozjum/warsztaty decyduje kolejność napływania zgłoszeń.

Wpłaty należy dokonać do dnia 01 kwietnia br. na numer konta:

PKO S.A. 72 1240 5963 1111 0010 2624 6430

W tytule wpłaty prosimy podać: płatnika (np.: DPS, Hospicjum św. Brata Alberta, PSOUU Koło w…), imię  i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.

 

Potwierdzenie zakwalifikowania na Sympozjum oraz szkolenie zostanie przesłane do Państwa do dnia 06 kwietnia 2011 r. na adres mailowy wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Dorotą Tłoczkowską pod numerem telefonu:  22 646 03 14. 

 


 

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

9 kwietnia 2011, godz. 10-16

sala 3628, budynek C

 

Warsztaty prowadzone przez ekspertów brytyjskich poświęcone będą poszerzeniu i pogłębieniu problematyki zasygnalizowanej w czasie Sympozjum. Ich celem będzie uświadomienie sobie przez uczestników znaczenia problematyki śmierci i umierania w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, lepsze zrozumienie sposobu doświadczania śmierci i żałoby przez te osoby i ich rodziny (na tle teorii przywiązania Bowlby’ego) oraz pokazanie dobrych praktyk i sposobów wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, profesjonalistów i personelu placówek.

Warsztaty prowadzone będą w formie ogólnych prezentacji, pracy w grupach i interaktywnej dyskusji.

W trakcie zajęć przewidziane są dwie krótkie przerwy na kawę.

13.00 – 13.50 przerwa na lunch.

 

Informacja o ekspertach:

 

Noëlle Blackman

jest licencjonowaną terapeutką, twórczynią ROC Loss and Bereavement Service (unikatowego modelu usług terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), współtwórczynią i zastępcą koordynatora Krajowej Sieci Opieki Paliatywnej dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, autorką licznych publikacji na temat utraty, żałoby i umierania (m.in. Loss and Learning Disability; Intellectual Disability, Psychotherapy  and Trauma)

Stuart Todd

 jest socjologiem, profesorem Uniwersytetu Glamorgan w Walii,  byłym profesorem Walijskiego Centrum ds. Niepełnosprawności Intelektualnej przy Cardiff University; prowadzi pionierskie badania nad przebiegiem życia oraz śmiercią, umieraniem i niepełnosprawnością intelektualną. Kieruje pracami grupy Śmierć, Umieranie i Niepełnosprawność Intelektualna działającej w ramach IASSID.