oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Joanna Kądzielawa – RCPS Łódź; dps.pl 5.04.2011)

 

 

Szkolenia/warsztaty i wizyty studyjne organizowane w ramach realizacji projektu systemowego "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej", szkolenia skierowane do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego, okres realizacji kwiecień –listopad 2011 r.; miejsce szkoleń: teren województwa łódzkiego.

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od 2007 roku realizuje projekt systemowy, w ramach Poddziałania 7.1.3. Od 2007 r. wsparciem objętych zostało łącznie 2561 Beneficjentów.

W roku 2011 przewidziano organizację szkoleń i wizyt studyjnych dla 1145 osób.

Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną, a także za pomocą faksu i listownie.

Rekrutacja uczestników szkoleń będzie prowadzona w okresie od IV do XI 2011 r. Rekrutacja na szkolenia prowadzona będzie na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych. Dopuszcza się, aby1 osoba wzięła udział w nie więcej niż 3 szkoleniach Dla każdego ze szkoleń/warsztatów i wizyt studyjnych określona zostanie grupa docelowa, w zależności od jego tematyki.

W trakcie szkoleń rozdawane będą uczestnikom ankiety ewaluacyjne, obejmujące również potrzeby szkoleniowe na 2012 r., przygotowane przez pracowników RCPS.

 

W okresie od IV do XI 2011 r. zostaną zorganizowane następujące szkolenia:

 

1) metody pracy z osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi 

2) formy i metody aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych

3) mediacje rodzinne

4) trening komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności

5) zamówienia publiczne do 14 tyś € w świetle zasad dyscypliny finansów publicznych

6) kontrola zarządcza

7) elementy prawa z zakresu pomocy społecznej

8) praca socjalna z klientem uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych

 

Przez cały okres realizacji projektu prowadzona jest strona internetowa projektu (na bieżąco modyfikowana, uzupełniania i aktualizowana). Zamieszczone tam są wszelkiego rodzaju informacje dotyczące projektu oraz daty naboru na szkolenia i terminy szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony  www.pokl-rcpslodz.pl