oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. OKZ Creator; dps.pl 26.04.2011)

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator zaprasza pracowników pomocy społecznej oraz pracowników medycznych na organizowane przez siebie szkolenia:

 

 

Jak tworzyć i utrzymywać dobre relacje z podopiecznymi

 

Szkolenie skierowane jest do:

 pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych, DPS, MOPS, PCPR, Ośr. Interw. Kryzysowej, fundacji, stowarzyszeń, itp. instytucji

 

Cel zajęć: poszerzenie wiedzy i umiejętności doskonalących warsztat pracy pracowników Pomocy Społecznej

 

Program: http://creator.edu.pl/szkolenia/dobre-relacje-z-podopiecznymi.html

 

Prowadzący: socjolog, certyfikat NVQ 2 w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej Wielka Brytania /2009/. Wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w dziedzinie pomocy społ. w Polsce i Wielkiej Brytanii

 

 

Termin: 14-15 maja 2011 (s. 11.00-19.00, n. 9.00-15.00)  Łódź

 

Miejsce: Łódź - Śródmieście, Pl. Wolności 12/201, II piętro

 

Cena: 250zł

 

 


 

 

Warsztat kształcenia umiejętności pracy z osobami używającymi substancji psychoaktywnych

 

Szkolenie skierowane jest do: nauczycieli, psychologów, terapeutów, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośr. Interw. Kryzysowej, itp.

 

Cel zajęć: zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami używającymi substancji psychoaktywnych

 

Program: http://creator.edu.pl/artykuly/warsztat-narkotyki.html

 

Prowadzący: certyfikowany terapeuta uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu. Doświadczenie w pracy z osobami osadzonymi w zakładach karnych, dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych

 

Termin :   14-15 maja 2011 (s. 10.00-19.00, n. 9.00-15.00)   Łódź

 

Miejsce: Łódź - Śródmieście, Pl. Wolności 12/201, II piętro

 

Cena:250zł

 


 

 

 

Praca z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

 

 

Szkolenie skierowane jest do: terapeutów, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, izb celnych, Ośr. Interw. Kryzysowej, itp.

 

Cel zajęć: podniesienie skuteczności w pracy z klientem 

 

Program: http://creator.edu.pl/szkolenia/prca-z-kl.przej.zab.psych.html

 

Prowadzący:  psycholog kliniczny, terapeuta, wykładowca akademicki,

 

 

Termin :   14-15 maja 2011 (s. 10.00-19.00, n. 9.00-15.00)   Łódź  

 

Miejsce: Łódź - Śródmieście, Pl. Wolności 12/201, II piętro

 

Cena:   260zł

 


 

 

Różne formy działań terapeutycznych, mających na celu podniesienie samooceny osób z chorobą nowotworową

 

 

Szkolenie skierowane jest do: psychologów, pedagogów,  nauczycieli, terapeutów,  pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych, hospicjum, MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń,  itp. instytucji

 

Cel zajęć: zapoznanie uczestników z różnymi formami działań terapeutycznych i ich rolą w procesie zdrowienia

 

Zajęcia warsztatowe, prezentujące różne formy aktywizowania osób  przewlekle chorych,  z elementami teorii obejmującej ich  pozycję psychospołeczną  i ukazującej konieczność aranżowania sytuacji wspierających poczucie własnej wartości. 

 

Program: http://creator.edu.pl/szkolenia/formy-dzialan-terap.html

 

Prowadzący:  mgr pedagogiki, pracuje na Oddziale Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

 

 

Termin :   14-15 maja 2011 (s. 10.30-19.00, n. 9.00-15.00)   Łódź  

 

Miejsce: Łódź - Śródmieście, Pl. Wolności 12/201, II piętro

 

Cena:   250zł

 

 


 

 

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z osobą będącą w kryzysie

 

 

Szkolenie skierowane jest do: pracowników: socjalnych,  MOPS, DPS, PCPR, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Gminnych Komisji Rozw. Probl. Alkohol., fundacji, stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych jednostek realizujących programy terapeutyczno-wychowawcze

 

Cel zajęć: efektywne świadczenie pomocy osobom w kryzysie, redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej.

 

Program: http://creator.edu.pl/szkolenia/dosk.um.int.-w-kon.-z-os.b-w-kryzysie.html

 

Prowadzący:  psycholog kliniczny, terapeuta, wykładowca akademicki,

 

Termin :   11-12 czerwca 2011 (s. 10.00-19.00, n. 9.00-15.00)   Łódź  

 

Miejsce: Łódź - Śródmieście, Pl. Wolności 12/201, II piętro

 

Cena:   260 zł

 


 

 

Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

 

Szkolenie skierowane jest do: terapeutów, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  MOPS, PCPR, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Gminnych Komisji Rozw. Probl. Alkohol., fundacji, stowarzyszeń,

 

Cel zajęć:zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami współuzależnionymi

 

Program: http://creator.edu.pl/szkolenia/trening-umiejetnosci-nawiazywania-kontaktu-z-pacjentem-uzaleznionym.html

 

Prowadzący: certyfikowany terapeuta uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu.

 

Termin :  18-19 czerwca 2011 (s. 10.30-19.00, n. 9.00-15.00)   Łódź 

 

Miejsce: Łódź - Śródmieście, Pl. Wolności 12/201, II piętro

 

Cena:   250 zł

 

 


 

 

Zapraszamy na szkolenia weekendowe w promocyjnej cenie:

 

 

Prezentujemy poniżej 2 szkolenia w tzw. "pigułce". Szkolenia kierujemy do osób, które nie dysponują czasem w tygodniu na udział w kilkudniowych warsztatach. Dlatego prezentujemy formę zajęć na sobotę i niedzielę z najistotniejszymi zagadnieniami, które dotychczas były prowadzone na wyjazdach 3-5 dniowych.

 

Uwaga! Wyjątkowa promocyjna cena!!!

 

 

 

Praca z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

 

Szkolenie skierowane jest do:  pracowników Izb Celnych, Windykacji, Urzędów Skarbowych, Sądów, Policji, pracowników socjalnych,  MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, Ośr. Interw. Kryzysowej, itp.

 

Cel zajęć: podniesienie skuteczności w pracy z klientem 

 

W programie:

 

1.     Typy klientów trudnych.

 

2.     Klienci z zaburzeniami psychicznymi:

 

- psychozy (paranoja, schizofrenia, choroby afektywne),

 

- nerwice (zaburzenia lękowe, zespół natręctw, nerwica histeryczna, nerwica depresyjna)

 

- zaburzenia osobowości (psychopatia, uzależnienia, zaburzenia seksualne),

 

- upośledzenia umysłowe.

 

4.     Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych

 

5.     Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi

 

 

 

Program: http://creator.edu.pl/szkolenia/prca-z-kl.przej.zab.psych.html

 

Prowadzący:  psycholog kliniczny, terapeuta, wykładowca akademicki,         

 

Termin :   14-15 maja 2011 (s. 10.00-19.00, n. 9.00-15.00)   Łódź  

 

Miejsce: Łódź - Śródmieście, Pl. Wolności 12/201, II piętro

 

Cena promocyjna: 260zł (cena zawiera opłatę wyłącznie za zajęcia dydaktyczne)

 


 

 

 

Jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami  (złość, lęk, wstyd, poczucie winy) - trening umiejętności        

                

 

Szkolenie skierowane jest do: pracowników: Izb Celnych, Windykacji, Urzedów Skarbowych, Sądów , Policji, pracowników socjalnych,  MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, Ośr. Interw. Kryzysowej, itp.

 

Szkolenie w formie wykładowo-warsztatowej Obejmuje naukę skutecznych sposobów percepcji i ekspresji emocji i związanych z nimi zachowań w sytuacjach trudnych, zarówno w doświadczeniach życia zawodowego jak i osobistego.

 

Cel zajęć: Zwiększenie umiejętności rozpoznawania, nazywania ,wyrażania i radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami stresowymi.

 

W programie:

 

1.Emocje- źródła, funkcje

 

2.Modele złości /naturalna, chroniczna, unikanie/.

 

3.Inwentarz złości i co się za nią kryje

 

4.Konstruktywne wyrażanie złości.

 

5.Stres-zjawisko, przyczyny, konsekwencje/świadome, nieświadome/

 

6.Profilaktyka, metody radzenia sobie ze stresem

 

- koherencja,

 

-relaksacja/medytacje, wizualizacje,/

 

- gospodarowanie czasem, wyznaczanie, realizacja celów ,

 

-zwiększanie asertywności

 

Prowadzący:  socjolog, certyfikat NVQ 2 w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej Wielka Brytania /2009/.

 

 

 

Termin :   11-12 czerwca 2011 (s. 10.00-19.00, n. 9.00-15.00)   Łódź  

 

Miejsce: Łódź - Śródmieście, Pl. Wolności 12/201, II piętro

 

Cena:   260zł

 


 

 

Kontakt:

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR

 

rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej. :  Ed.VII. 43200-34/p.n./2005,  oraz   w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006r.

 

91-415 Łódź

Pl. Wolnośc i 12/201

tel. 42 632 25 91, 512 370 212

www.creator.edu.pl

biuro@creator.edu.pl