oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Igor Radziewicz-Winnicki - ŚUM; dps.pl 28.07.2011)

 

Wydział Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na

STUDIA PODYPLOMOWE GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI


 

 Proces starzenia się populacji powoduje, że w Polsce w roku 2015 populacja 60+ będzie stanowić 20% a w roku 2050 aż 36,5%.

Proponowane przez nas studia podyplomowe ukierunkowane są na tworzenie wyspecjalizowanych kadr pracowników sektora publicznego zatrudnionych zarówno w jednostkach administracji publicznej, odpowiedzialnych za kreowanie odpowiedniej polityki społecznej, ludnościowej oraz pracowników sektora opieki społecznej i opieki zdrowotnej, którzy będą realizowali działania z zakresu zabezpieczenia społecznego nad populacją seniorów w Polsce.

Studia adresowane są do: pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej i pracowników opieki społecznej, pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów oraz innych osób zatrudnionych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, świetlicach środowiskowych, domach opieki nad osobami starszymi, miejskich i powiatowych ośrodkach pomocy społecznej a także pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej zajmujących się realizacją i projektowaniem instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi i polityki ludnościowej (w sektorze zdrowotnym i zabezpieczenia społecznego).

Rekrutacja do 9 września 2011

czas trwania: 2 semestry; zajęcia odbywają się w weekendy

 

Więcej informacji: http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/