oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Marian Gojżewski - CPiSP; dps.pl 2.09.2011)

 

Szanowni Państwo,

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu to lider w dziedzinie szkoleń dla  placówek pomocy społecznej.

 


 
Od kilkunastu lat prowadzimy szkolenia psychologiczne dla zespołów terapeutyczno-opiekuńczych oraz dla kadry kierowniczej domów pomocy społecznej. Zaufało nam już kilkadziesiąt Domów Pomocy Społecznej na terenie całej Polski, które zajmują się opieką i terapią zarówno osób starszych, jak i dzieci i młodzieży, osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo i psychicznie.
 
W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno szkolenia podstawowe – np. dotyczące indywidualnych planów wsparcia, kierunków i metod terapii czy też prowadzenia dokumentacji w DPS - jak i specjalistyczne, które stworzyliśmy w odpowiedzi na Państwa szczególne zapotrzebowanie i oczekiwania.


Każdego roku pojawiają się bowiem nowe palące problemy i zagadnienia, którym należy się przyjrzeć, wspólnie przedyskutować, aby móc wdrożyć odpowiednie metody pracy. Dzięki tej współpracy z Państwem sukcesywnie rozszerzamy naszą ofertę szkoleń tak, by spełniała Państwa oczekiwania.


Szkolenia realizujemy na terenie placówki zamawiającej.Szkolenia ogólne – domy  pomocy  społecznej

 • Dobry  indywidualny  plan  wsparcia  – jak  go  skonstruować i  efektywnie zrealizować (na przykładzie modelowej dokumentacji)
 • Zadania i kompetencje pracowników pierwszego kontaktu w świetle przepisów prawa i praktyki funkcjonowania DPS
 • Poznać, zrozumieć, wesprzeć. Psychologiczne podstawy organizacji życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w DPS. Warsztat dla zespołu terapeutyczno - opiekuńczego
 • Nowoczesne formy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie
 • Asertywna komunikacja w pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej
 • Obudzić wiarę w społeczną przydatność – aktywność mieszkańców DPS
 • Socjoterapia w DPS
 • Trening umiejętności społecznych
 • Przełamywanie  izolacji  społecznej  w  DPS – warsztat dla pracowników pierwszego kontaktu
 • Techniki relaksacyjne i wizualizacja w pracy z mieszkańcem DPS
 •  Skuteczna współpraca z klientem z niepełnosprawnością słuchową
 •  Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości?  Skuteczna współpraca z mieszkańcem trudnym - uzależnionym lub współuzależnionym od alkoholu.

Szkolenia – DPS dla osób starszych i obłożnie chorych

 • Wsparcie mieszkańca DPS w podeszłym wieku w praktyce
 • Usługi opiekuńcze – opieka nad obłożnie chorym mieszkańcem DPS
 • Samotność rodzinna osób starszych w DPS
 • „Nie pamiętam,  zapomniałam”  Zasady  opieki  i  komunikacji  z  podopiecznymi  z  zaburzeniami  procesów  poznawczych  i  otępieniem. Warsztat dla zespołu opiekuńczo- terapeutycznego

Szkolenia – DPS dla osób z zaburzeniami psychicznymi i chorych psychicznie

 • Jak prowadzić trening wspierający i aktywizujący dla mieszkańców DPS cierpiących na zaburzenia psychotyczne.
 • Przymus bezpośredni wobec mieszkańca DPS

Szkolenia – DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie

 • Wsparcie mieszkańca DPS z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce
 • Czy jestem dzieckiem odrzuconym? Terapia więzi rodzinnej i tożsamości dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 • Jak niwelować agresję słowną i fizyczną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie przebywającego w DPS. Optymalny system motywowania do komunikacji nieagresywnej
 • Praca z dzieckiem i młodzieżą z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi
 • Zrozumieć dziecko z ADHD – podstawy terapii, wspomaganie rozwoju
 •  Zrozumieć dziecko z niepełnosprawnością słuchową – wspomaganie rozwoju
 •  Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS
 • Seksualność młodzieży

Zarządzanie DPS – warsztaty dla kadry kierowniczej

 • Budowanie zespołów pracowniczych w instytucjach pomocy społecznej. Współpraca, która motywuje. Warsztat dla personelu kierowniczego placówek  pomocy społecznej
 • Rozwiązywanie konfliktów - szkolenie teoretyczno-warsztatowe dotyczące skutecznego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w pracy oraz w życiu prywatnym
 • Kompleksowe budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej
 •  Jak przygotować się do kryzysu medialnego i łagodzić jego skutki
 •  W zgodzie ze sobą i z innymi – jak dbać o dobre relacje w zespole pracy socjalnej
 •  Wsparcie i ścieżki rozwoju młodych pracowników pomocy społecznej

Szkolenia - stres i wypalenie zawodowe

 • Stres  i  wypalenie  zawodowe – jak  skutecznie  radzić  sobie  z  kryzysem pomagania?
 •  Superwizja i coaching jako podstawowe mechanizmy wsparcia pracy i rozwoju pracownika socjalnego. Warsztat dla kierowników pracy socjalnej
 •  Zjawisko wtórnej traumatyzacji w pracy kadry pomocy społecznej. Zakres wpływu traumy, kryteria diagnostyczne dla ASD i PTSD, podstawy terapii
 •  Debriefing  psychologiczny dla pracowników socjalnych – interwencja wspierająca po zdarzeniu traumatycznym

Szkolenia - interwencja  kryzysowa

 • Seksualność  podopiecznych. Kształtowanie postaw, interwencja terapeutyczna w sytuacjach trudnych.
 •  Suicydium – szczególne zagrożenie kryzysu. Procedura interwencji kryzysowej w odniesieniu do osoby zagrożonej samobójstwem
 •  Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Plany działania w konkretnych sytuacjach kryzysowych – skuteczna interwencja

 

Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy naszego Centrum – psycholodzy, psychoterapeuci, trenerzy, którzy zdobywali doświadczenie m.in. pracując w placówkach pomocy społecznej.
 
Posiadamy Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk PIFS.
 

Informacje organizacyjne:

 • Miejsce szkolenia: na terenie państwa placówki
 • Grupa szkoleniowa: do 25 osób.
 • Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godz. Dydaktycznych, np. 9.00-15.00)
 • Certyfikaty: każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat pomyślnego ukończenia szkolenia.
 • Cena: 2250 zł za grupę do 25 osób , cena podlega negocjacji . Stali klienci otrzymują rabaty cenowe.
 • Istnieje również możliwość wzięcia udziału w naszych szkoleniach na terenie Centrum Psychoterapii w Poznaniu - termin i cena do indywidualnego uzgodnienia.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kontakt:


Marian Gojżewski dyrektor ds. szkoleń
tel. 061 870 14 64 , kom. 600 35 90 60
e-mail: szkolenia@barbaragojzewska.com
lub
Dział Marketingu: marketing@barbaragojzewska.com
Marta Baranowska  tel. (61) 870 17 38