oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Hanna Szymkiewicz - TZMO; dps.pl 19.09.2011)
 


Patronat Honorowy
Anna Komorowska – Małżonka Prezydenta RP
Parlament Europejski
 
Honorowy Gospodarz
Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia
 
 
 


20 września


Aula UMK, ul. Gagarina 11, Toruń
 
18.00                Wieczór inauguracyjny
Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej i Ochrony Zdrowia
                        Wykład inauguracyjny – J.E. abp. Zygmunt Zimowski
 
 
Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej
„Problemy kompleksowej opieki długoterminowej”
 
Patronat Merytoryczny
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly
European Association Working for Carers
 


21 września


Aula UMK, ul. Gagarina 11, Toruń
 
9.00-10.30 sesja I
Problemy kompleksowej opieki długoterminowej
Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska,
prof.  dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Opieka długoterminowa w Polsce. Jak wygląda jej kompleksowość?
prof.  dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Potrzeba kompleksowości w opiece długoterminowej
prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Perspektywa współpracy ośrodka pomocy społecznej z ochroną zdrowia
Grażyna Woźniak
 
 
11.00-13.00 sesja II      
Wolontariat i opieka nieformalna w opiece długoterminowej – potrzeby i bariery
Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Błędowski
Obciążenie, potrzeba wsparcia i ryzyko nadużyć w rodzinach
opiekujących się osobami starszymi - dr Giovanni Lamura
Punkty wsparcia dla potrzebujących pielęgnacji – informacja, doradztwo i asysta
dr Hanneli Döhner
Praca zespołowa? Doświadczenia opiekunów i profesjonalistów z Holandii -
Anita Peters
Siła społeczna wolontariatu w praktyce opieki nad osobami u kresu życia. Od dobrych praktyk opieki paliatywno-hospicyjnej do projektu „LUBIĘ POMAGAĆ”  dla wolontariatu w opiece długoterminowej - ks. dr Piotr Krakowiak
Wolontariat szansą dla nas i naszych podopiecznych. Możliwości rozwoju wolontariatu w opiece długoterminowej w ośrodkach opiekuńczych i w sieciach opieki domowej - Barbara Sikora
 
13.00 – 14.00  Przerwa obiadowa
 
14.00-15.30 sesja III
Tematy tabu w opiece długoterminowej
Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Kościelska
Problemy seksualności osób przewlekle chorych i niesamodzielnych – prof. Małgorzata Kościelska
Opieka bez agresji – prof. Zbigniew Tarkowski
Móc stanowić o sobie samym – jak długo? Między dobrą opieką a życzeniami i potrzebami – Franziska Rahmel
 
Założenia do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym – Senator Mieczysław Augustyn
 
16.00-18.00 sesja IV
Dobre praktyki w placówkach opieki długoterminowej w Europie
Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Błędowski, Grażyna Śmiarowska
 


22 września


Aula UMK, ul. Gagarina 11, Toruń
 
10.00-11.30 sesja V
Problemy medyczne w opiece długoterminowej
Przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara Bień
Leczenie operacyjne spastyczności – prof. Marek Harat
Procedury zapobiegania zakażeniom szpitalnym w zakładach opieki długoterminowej Beata Ochocka
Leczenie żywieniowe w opiece długoterminowej – dr Stanisław Kłęk
 
12.00-13.30 sesja VI
Standaryzacja usług w placówkach opieki długoterminowej. Narodowy Program Opieki Długoterminowej – panel dyskusyjny
Przewodnicząca: dr Elżbieta Szwałkiewicz
 
 
Sympozjum Bezpieczny Szpital
„Jakość i efektywność świadczonych usług w placówkach ochrony zdrowia”
 
21 września
WNEiZ UMK, ul. Gagarina 13a, Toruń
 
9.00 – 11.45      Bezpieczeństwo na bloku operacyjnym
Przewodniczący: dr n. med. Paweł Grzesiowski
Sesja pod patronatem Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń
 
Pakiet oceny ryzyka i profilaktyki zakażeń w dyscyplinach zabiegowych
dr n. med. Paweł Grzesiowski
Kontrola wewnętrzna procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego na bloku operacyjnym
mgr Anna Ziółko
Bezpieczeństwo epidemiologiczne na bloku operacyjnym
mgr Bożena Rychwalska, mgr Krzysztof Kacperski
 
11.45 – 12.00    Innowacyjny hemostatyczny opatrunek Tromboguard - dr Witold Sujka
 
12.00                Przerwa obiadowa
 
13.00 – 18.00    Zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej
Przewodniczący: dr Monika Dobska, dr Paweł Dobski
 
Percepcja jakości w usługach medycznych – dr Monika Dobska
Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2008
w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej – dr Paweł Dobski
Praktyczne aspekty związane z wdrażaniem normy ISO 14001:2004 – mgr inż. Paweł Miękus
 
15.15                Przerwa kawowa
 
Korzyści i bariery wdrażania systemów jakości – dr n. med. Jacek Łukomski
Praktyczne aspekty procesu certyfikacji zakładów opieki zdrowotnej –
Georg Jankowski
Systemy jakości a kontraktowanie świadczeń – mec. Artur Paszkowski
 
19.00                Kolacja w ramach wieczoru integracyjnego w plenerze
 
 
WARSZTATY
„Wolontariat w opiece długoterminowej – jak to zrobić?”
22 września 2011
 
Aula UMK, ul. Gagarina 11, Toruń
 
13.30 – 14.30
Wolontariat w opiece długoterminowej
Przewodniczący: ks. Piotr Krakowiak