oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz (aut. Hanna Szymkiewicz - TZMO; dps.pl 19.09.2011)
 

22 września  już po raz 14. odbędzie się w Toruniu Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowejjedyne w Polsce i jedno z największych na świecie wydarzeń poświęconych opiece nad osobami niesamodzielnymi. Konferencję od 1998 roku organizują Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Dom Pod Słońcem”.

W tym roku wydarzenie to odbędzie się pod Honorowym Patronatem Pani Anny Komorowskiej – Małżonki Prezydenta RP oraz  Parlamentu Europejskiego.
Podczas uroczystego otwarcia wykład inauguracyjny wygłosi J.E. abp. dr Zygmunt Zimowski – Minister Zdrowia w Watykanie. Tego dnia głos zabierze również prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia zapewnia współpraca z europejskimi liderami obszaru opieki długoterminowej. Patronat Merytoryczny nad Konferencją objęło Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów i Osób Świadczących Opiekę Długoterminową dla Osób Starszych E.D.E. oraz Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Opiekunów Eurocarers.


Tegoroczna Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 września 2010 r. Będzie nawiązywała do Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, poruszając kwestię wolontariatu w opiece nad osobami niesamodzielnymi. W obliczu starzejącego się społeczeństwa oraz rosnącego zapotrzebowania na opiekunów, wolontariusze mogą okazać się skutecznym rozwiązaniem.
Dlatego organizatorzy zaplanowali bezpłatne warsztaty przeznaczone dla instytucji, które chcą podjąć współpracę z wolontariuszami, a nie wiedzą od czego zacząć. Warsztaty poprowadzi ks. Piotr Krakowiak z Fundacji Lubię Pomagać (dawniej Hospicjum To Też Życie), od którego Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. - jak rozpocząć wolontariat, - w jakich konkretnie działaniach może on wesprzeć opiekę, - jak pozyskać wolontariuszy oraz jak przygotować i koordynować ich pracę. Warsztaty odbędą się w czwartek, 22 września, w godz. 13.30 – 14.30, w Auli UMK.

Podczas Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej i Ochrony Zdrowia Uczestnicy poruszają ważne, czasem trudne tematy, których efektem są konkretne projekty przedstawiane w Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przez Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa do spraw Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych.

W tym roku największe zainteresowanie uczestników wzbudzają sesje poświęcone tematom tabu w instytucjach opieki długoterminowej, takich jak: agresja, seksualność czy ubezwłasnowolnienie. Uczestnicy poznają także dobre praktyki stosowane w placówkach na całym świecie, m.in. w RPA, gdzie jeden z domów pomocy społecznej swoją działalność w znacznej mierze opiera na ścisłej współpracy z wolontariuszami.