oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Akademia Rozwoju "Horyzont"; dps.pl 22.10.2011)

 

Praca z osobami zaburzonymi psychicznie

Trening umiejętności interpersonalnych oraz zachowań społecznych w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie

 

 


 

Szanowni Państwo  serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia

 „ Praca z osobami zaburzonymi psychicznie” realizowanym zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (§11 pkt 2).

 

Adresaci szkolenia :

 • pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy

 • pracowników Domów Pomocy Społecznej,

 • pracowników Ośrodków Pobytu Dziennego,

 • pracowników socjalnych,

 • asystentów rodzinnych

 • oraz innych placówek zajmujących się opieką, terapią i rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Treść merytoryczna szkolenia:

 

Treść merytoryczna szkolenia zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (§11 pkt 2).

 • Specyfika osób zaburzonych psychicznie.

 • Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • Główne deficyty w zakresie umiejętności społecznych i ich konsekwencje dla podopiecznych.

 • Specyfika pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 • Trudności w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i negatywnymi emocjami  podopiecznych z uwzględnieniem specyfiki ich choroby.

 • Zrozumienie braku motywacji do zmiany u niektórych podopiecznych i sposoby zachęcania ich do pracy nad własnym rozwojem

 • Komunikacja opiekuna z podopiecznymi i jej znaczenie w procesie kształtowania umiejętności interpersonalnych oraz społecznych- omówienie zachowań utrudniających kontakt z podopiecznymi.

 • Świadomość własnych uczuć w kontakcie z podopiecznym jako czynnik zapobiegający wypaleniu zawodowemu oraz wspomagający efektywność  pracy.

 • Kształtowanie oraz trening pożądanych zachowań  społecznych oraz umiejętności  interpersonalnych w codziennej pracy z podopiecznymi.

 

SZKOLENIE  PROWADZONE JEST  W FORMIE WARSZTATÓW AKTYWIZUJĄCYCH UCZESTNIKÓW.

Miejsce szkolenia: Warszawa

 

Termin szkolenia: 19 -20.XI.2011r. (16 godz. dydaktycznych)

 

 

Koszt szkolenia:

400 zł/os. ( cena zawiera: usługę trenerską, profesjonalne materiały szkoleniowe, prezentację multimedialną, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, całodniowy serwis kawowy)

370 zł/os.  ( Uwaga! Dla osób, które zgłoszą się na szkolenie do dnia 29.10.2011r.)

 

 

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przysyłać na adres  e-mail:

 biuro@akademia-horyzont.pl

lub zgłaszać się telefonicznie pod numerem telefonu: 691 359 580

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 05.XI.2011r. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł do dnia 05.XI.2011 r. na poniżej podany numer konta bankowego:

 

Nordea Bank Polska, nr konta : 25 1440 1387 0000 0000 1153 9882

 

Akademia Rozwoju Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot zaliczki.

Organizator:

Warszawa, ul. Górczewska 200C/113
tel. 691 359 580

biuro@akademia-horyzont.pl

www.akademia-horyzont.pl