oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Teresa Miloszewska - CSE Światowid; dps.pl 14.11.2011)

 

Formuła kameralna, z udziałem praktyków. Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest arteterapia. Z uwagi na ograniczoną liość miejsc prosimy o mail zwrotny potwierdzający uczestnictwo w konferencji do czwartku, czyli 17 listopada.

 

Program konferencji  "Arteterapia w praktyce"
 
19  listopada 2011 r. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu; Galeria Nobilis, Pl. K. Jagiellończyka 1


 
 
11.30 – 12.00    Rejestracja uczestników konferencji

Część wykładowa (Galeria Nobilis)


12.00 – 12.10    Oficjalne otwarcie konferencji – Teresa Miłoszewska, pedagog, Ośrodek Arteterapii CSE „Światowid”


12.10 – 12.30    Wpływ arteterapii na rozwój emocjonalny osób z niepełnosprawnością intelektualną
                        – Marlena Szwemińska, pedagog specjalny

 
12.30 – 12.50    Od muzykoterapii do kultury artystycznej
                        – Ryszard Popowski, muzyk, Orkiestra Vita Activa

12.50– 13.10     Aktywność twórcza uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu
                        - Elżbieta Zaradkiewicz, terapeuta

13.10 – 13.40     Teatr. Drama. Terapia. Praktyczny opis działalności Teatru Razem.
                            – Jarosław Rebeliński, Gdański Archipelag Kultury

13.40 – 14.00    Przerwa kawowa


Część warsztatowo-szkoleniowa


13.45 – 14.30    Prezentacja typowej lekcji ze wszystkimi elementami dnia codziennego jak ćwiczenia/zadania, próba prowadzona przez szwedzkich terapeutów i młodzież z Lindeparken School -                         Gimnazjum Specjalne w Sztokholmie realizujące indywidualne programy (muzyka-taniec-teatr) o profilu międzynarodowym (YTC)
                         Victoria Rosenlind , Helene Derkert 
 
Marlena Szwemińska

 – pedagog , absolwentka  Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Konsultant ds. pedagogiki specjalnej i integracji w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Dodatkowe kwalifikacje:  Kurs Kwalifikacyjny “Terapia Pedagogiczna”, kompleksowy kurs-warsztat " „Zabawy rozwijające ciekawość, samodzielność i kreatywność”, kurs doskonalący „Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” prow. prof. Marta Bogdanowicz, kurs z zakresu Pedagogiki Leczniczej i Terapii Montessori organizowanym przez Centrum Dziecięce Monachium, Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.


 
Ryszard Popowski

-  doktor nauk pedagogicznych UG, absolwent PWSM – obecnie Akademia Muzyczna w Gdańsku. Adiunkt w Instytucie Muzyki UW/M w Olsztynie – specjalność: pedagogika muzyczna, powszechna edukacja muzyczna. Nauczyciel gry na gitarze klasycznej  w szkołach muzycznych. Od 1995 roku współtwórca i współrealizator programu (wraz z Mirosławą Lipińską): Przez sztukę do samodzielności – Orkiestra Vita Activa,  i od czterech lat programu ECEKON, poświęconego aktywacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przez edukację kulturalną. Oba programy realizowane są w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku.

 
Elżbieta Zaradkiewicz

 – Ukończyła andragogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku terapia zajęciowa. Od  1993 roku kieruje Warsztatem Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty . Przez wiele lat była również nauczycielem na kierunku terapia zajęciowa w Policealnej Szkole im. J. Romanowskiej. Przygotowała do przyszłej pracy zawodowej  terapeutów zajęciowych. Wielu z absolwentów w tej chwili jest jej współpracownikami. Społecznie zaangażowana jest także w działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi” oraz Stowarzyszenia „Samarytanin”.

 
Jarosław Rebeliński

 – Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Skończył kurs doskonalący „Drama w edukacji” organizowany przez ODN w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz ASSITEJ oraz „Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów dramy” organizowanego przez Polski Ośrodek ASSITEJ. Przez cztery lata był opiekunem terapeutą w Ośrodku Adaptacyjnym dla Młodzieży Niepełnosprawnej. Aktualnie jest Kierownikiem Teatru  w Gdańskim Archipelagu Kultury, w którym realizuje autorskie projekty: Teatr Razem, Projekt Drama, Teatr Forum. Wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na wydziale pedagogiki. Organizator Festiwalu Akcept.
Były aktor Teatru Znak i Teatru Snów. Założyciel i reżyser Teatru Poza Tym.
  

Kontakt:

Teresa Miłoszewska
Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej
Pełnomocnik Dyrektora ds. Organizacji Pozarządowych
Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"
Pl. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
tel. +48 55 611 20 65, fax. +48 55 611 20 60
e-mail: teresa.miloszewska@swiatowid.elblag.pl
www.swiatowid.elblag.pl