oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Joanna Sobińska - Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas w Łodzi; dps.pl 19.03.2012)

 

 

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprasza  na II Publiczną Debatę z cyklu Sobota dla Hospicjum


„Komunikacja społeczna w opiece paliatywnej. Wolontariat w opiece paliatywno-hospicyjnej i opiece u kresu życia.”


 
Debata pod patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego i Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej Ks. mgr Jacka Ambroszczyka, zorganizowana o w ramach programu wolontariatu pracowniczego odbędzie się 24 marca 2012 r. w auli (sala 1.27) nowego Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pomorska 251, w godz. 10.30 – 15.30


Debata „Komunikacja społeczna w opiece paliatywnej. Wolontariat w opiece paliatywno-hospicyjnej i opiece u kresu życia.” porusza tematykę różnych form i obszarów współpracy zespołów opiekuńczych z wolontariuszami oraz edukacyjną rolę wolontariatu. Dotyka aspektów psycho-pedagogicznych, duchowo-religijnych i społecznych. W każdym z tych obszarów, od momentu rekrutacji wolontariuszy i ich przygotowania do współpracy z zespołem poprzez różne formy tej współpracy, ważna jest odpowiednia komunikacja. Cele i kierunki tej komunikacji są różne na różnych poziomach działania zespołu i etapach prowadzonej opieki.

 
Wiedza i przygotowanie w tym zakresie jest jednym z warunków dobrej współpracy wolontariuszy z zespołem opiekuńczym.


Właściwa komunikacja w zespole, a także umiejętność wsłuchania się w potrzeby chorych i ich rodzin są ważnymi elementami zespołowej opieki. Umiejętność ta powinna być kształtowana w ochotnikach przygotowujących się do posługi wolotnaryjnej w zespołowej opiece paliatywno-hospicyjnej, a także w każdym innym rodzaju opieki związanej z pomocą osobom u kresu życia.
Dobre praktyki zespołowego działania znane w opiece paliatywno-hospicyjnej powinny być wykorzystane przez inne rodzaje działań opiekuńczych, zarówno instytucjonalnych (DPS, ZOL, ZPL, szpitale geriatryczne, itp.) jak również w przygotowaniu opiekunów nieformalnych (rodzin, znajomych, wolontariuszy) gotowych nieść pomoc przewlekle chorym w domach.

Maria Jakubowska
Dr n. med., kustosz Biblioteki Głównej UM w Łodzi, 91-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
tel. 42 677 92 88,  +48 601311148, e-mail : maria.jakubowska@umed.lodz.pl
Koordynator wolontariatu pracowniczego UM
Koordynator wolontariatu Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas w Łodzi

www.umed.pl

www.caritas.lodz.pl

 



Debata jest skierowana do społeczności akademickiej i lokalnej. Wystąpienia i dyskusja podczas debaty powinny również  spełnić zadanie instruktażowe dla nauczycieli i pedagogów, którzy chcieliby się zapoznać z problematyką opieki nad nieuleczalnie chorymi.


 
W programie :



1. Jak funkcjonuje wolontariat w domowej opiece hospicyjnej. Doświadczenia 17 lat.
Zofia Pawlak, Iwona Sitarska, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas, Łódź.
2. Jak mówić o wolontariacie i skutecznie zapraszać do wolontariatu hospicyjnego oraz do wolontariatu u kresu życia - wskazówki na podstawie badań dotyczących postrzegania wolontariatu hospicyjnego przez Polaków.
Anna Janowicz, Fundacja Lubię Pomagać, Gdańsk.
3. Pedagogiczne aspekty pracy wolontariuszy pracy wolontariuszy hospicyjnych oraz wolontariuszy osób przewlekle chorych w domach.
Józef Binnebesel, Katedra Pedagogiki, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódź.
4. Komunikacja miedzy pacjentem a pomagającym w opiece paliatywnej w oparciu o badania dotyczące oczekiwań i problemów obu stron.
Krzysztof Pękala, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych ; Zakład Psychologii Lekarskiej UM, Łódź.
 
5. Trudne rozmowy z ciężko chorymi i starszymi w praktyce wolontaryjnej.
Dominik Krzyżanowski, Zakład Medycznych Nauk Społecznych Akademii Medycznej, Wrocław ; Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, Opole ; Rada Naukowa Fundacji Lubię Pomagać.
6. Szczególna rola wolontariuszy w opiece duchowo-religijnej i możliwość tworzenia wolontariatu parafialnego i sąsiedzkiego dla przewlekle chorych w domach.
Ks. Piotr Krakowiak, Krajowy Duszpasterz Hospicjów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
7. Wolontariat domowy Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Ks. Jacek Ambroszczyk, Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź.
8. Analiza potrzeb psychologicznych w komunikacji pomiędzy pacjentami, a pracownikami domowego hospicjum dla dzieci.
Piotr Feja, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Łódź.
 
Moderator : Ks. Piotr Krakowiak
 
Partner debaty : Fundacja „Lubię Pomagać”

 

Plan debaty:


10.30 – 11.30 rejestracja
11.30 – 12.00 słowo wstępne – Maria Jakubowska; przywitanie - J. M. Rektor UM w Łodzi prof. dr hab. n. med. Paweł Górski - Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej ks. mgr Jacek Ambroszczyk
12.00 – 13.30 debata
13.30 – 14.00 przerwa na kawę
14.00 – 15.50 dyskusja, podsumowanie, zakończenie spotkania