oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz (aut. OKZ Creator; dps.pl 4.12.2012)

 

Praca z klientem przejawiającym zachowania samobójcze lub samookaleczającym się (w tym pomoc psychologiczna dla osób chorych przewlekle i będących w żałobie)


Szkolenie skierowane jest do:  pracowników: MOPS, PCPR, DPS, policji, straży miejskiej, organizacji pozarządowych, osób prywatnych zainteresowanych tematem; szczególnie: pracowników socjalnych, wolontariuszy.

Uczestnicy szkolenia będą mogli uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą oceny ryzyka i diagnozowania zagrożenia samobójstwem i samouszkodzeniami oraz nabędą umiejętności praktyczne poprzez poznanie strategii terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem i samookaleczającymi się. 

Cel zajęć: nabycie przez uczestników wiedzy na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty pomocy psychologicznej w sytuacji przeżywanego kryzysu. Ponadto uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.

W programie:


Kryzys i interwencja kryzysowa- podejścia teoretyczne i definicje- teorie kryzysu /analityczne, poznawcze, systemowe/- specyfika interwencji kryzysowej- diagnoza w interwencji kryzysowej - techniki i narzędzia- działania interwencyjne, procedury stosowane w skutecznej interwencji kryzysowej- zagadnienia bezpieczeństwa i granic w interwencji kryzysowej 

Interwencje w zakresie pomocy klientom przejawiającym zachowania samobójcze lub samookaleczającym się - epidemiologia, rodzaje zachowań suicydalnych- ocena zagrożenia samobójczego u osób przeżywających kryzys, czynniki indywidualne, rodzinne, środowiskowe- specyfika kryzysu suicydalnego, diagnoza zagrożenia - prowadzenia interwencji wobec osób z myślami i zamiarami samobójczymi, po próbach samobójczych- interwencja wobec rodziny po zamachu samobójczym- zachowania autoagresywne młodzieży (motywy, rodzaje, sposoby radzenia sobie)

Kryzys utraty osoby bliskiej- dynamika procesu żałoby- zjawiska patologiczne w przebiegu procesu /zablokowanie, wycofanie się, żałoba odroczona, reakcja zniekształcona, patologiczna identyfikacja/- mechanizmy dysfunkcji w procesie przeżywania utraty- zjawisko żałoby antycypowanej- interwencja i terapia w sytuacji traumatycznej żałoby

Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskuja certyfikaty ukończenia szkolenia

Program: http://creator.edu.pl/szkolenia/praca-z-kli.przejaw.-zach.-samobojcze.html

Prowadzący:  mgr psychologii, mediator, praktyk,  prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, udziela pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie, prowadzi grupy wsparcie dla osób będących w żałobie.

Termin :  15-16.12.2012   (s. 10.00-19.00, n. 9.00-15.00)   Łódź   
Miejsce: Łódź - Śródmieście, Pl. Wolności 12/201, II piętro
Cena: 320 zł Cena zawiera: udział w zajęciach, serwis kawowy, 2 obiady (II dania), materiały do zajęć


 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR
rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej. :  Ed.VII. 43200-34/p.n./2005,  oraz   w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006r.
91-415 Łódź, Pl. Wolnośc i 12/201
tel. 42 632 25 91, 512 370 212
www.creator.edu.pl biuro@creator.edu.pl