oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. OSK Creator; dps.pl 14.01.2013)

 

Organizator:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator

91-415 Łódź

PL.Wolności 12/201

tel. 42 632 25 91,        512 370 212,

internet: biuro@creator.edu.pl        www.creator.edu.pl     www.okzszkolenia.pl 

rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej. :  Ed.VII. 43200-34/p.n./2005,    oraz   w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.


Asertywność  w relacjach zawodowych - warsztat


Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników  tzw. zawodów pomocowych: pielęgniarek, rehabilitantów, opiekunów osób starszych, pracowników socjalnych, pracowników hospicjum, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych tematem
 
Cel zajęć   Podniesienie profesjonalizmu w obsłudze klienta; wdrażanie nowych modeli i strategii zachowań u  pracowników;  tworzenie nowoczesnego i kompetentnego wizerunku instytucji  
 
W programie m.in..: 
 
1. Techniki wspierające zachowania asertywne.
 
2. Jak asertywnie powiedzieć NIE?
 
3. Werbalne sygnały asertywności.
 
4. Obrona swoich granic.
 
5. Ćwiczenia w odmawianiu
 
Szkolenie jest ukierunkowane pod pracę z osobami podopiecznymi. Na zajęciach zostaną przedstawione metody i techniki  pracy, które będą przydatne w kontakcie m.in. z osobami starszymi, chorymi, zaniedbanymi społecznie,
 
Celem zajęć jest poznanie technik, które uniemożliwią stosowanie manipulacji,  będą przydatne w motywowaniu podopiecznych do zmian,  rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych,  unikaniu zachowań agresywnych lub egoistycznych.
 
Termin: 2-3 lutego 2013; sobota: 10.00-19.00, niedziela: 9.00-15.00
 
Cena: 230 zł lub 260zł wraz z sobotnim obiadem
 
Prowadzący: mgr psychologii
 
Miejsce: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.
 
Ilość miejsc: 12
 
Zapisy: tel. 42 632 25 91, 512 370 212

biuro@creator.edu.pl

link:

http://creator.edu.pl/szkolenia/asertywnosc-w-relacjach-zawodowych.html

  
Warsztat kształcenia umiejętności pracy z osobami używającymi substancji  psychoaktywnych


 
Szkolenie przeznaczone jest dla: psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych, MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, itp. instytucji

Cel zajęć:  zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami używającymi substancji psychoaktywnych

W programie m.in..:
 
1. Definicja i klasyfikacje narkotyków.
 
2. Modele używania narkotyków.
 
3. Rozpoznawanie objawów używania substancji psychoaktywnych.
 
4. Kryteria uzależnienia.
 
5. Funkcje używki.
 
6. Przyczyny sięgania po narkotyki.
 
7. Obraz człowieka uzależnionego.
 
8. Organizacja pierwszej sesji.

 
Prowadzenie: certyfikowany terapeuta uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu. Doświadczenie w pracy z osobami osadzonymi w zakładach karnych, dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.

Termin:  16-17 lutego 2013; sobota: 10.30-14.30 i 15.30 -19.00, niedziela: 9.00-15.00

Cena:    250 zł

Prowadzący:  Rafał Dobolewski certyfikowany terapeuta  uzależnień, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu.

Miejsce:  Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.

Ilość miejsc:       15

Zapisy:  tel. 42 632 25 91, 512 370 212

Link:

http://creator.edu.pl/artykuly/warsztat-narkotyki.html

 Praca z klientem przejawiającym zachowania samobójcze lub samookaleczającym się (Pomoc psychologiczna dla osób chorych przewlekle i będących w żałobie)


 
Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników: MOPS, PCPR, DPS, policji, straży miejskiej, organizacji pozarządowych, szczególnie: pracowników socjalnych, wolontariuszy,
 
Uczestnicy szkolenia będą mogli uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą oceny ryzyka i diagnozowania zagrożenia samobójstwem i samouszkodzeniami oraz nabędą umiejętności praktyczne poprzez poznanie strategii terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem i samookaleczającymi się.

Cel zajęć:   nabycie przez uczestników wiedzy na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.

Termin:   23-24 luty 2013; sobota: 10.00-14.00, 15.00-19.00, niedziela; 9.00-15.00

Miejsce:   Łódź

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty pomocy psychologicznej w sytuacji przeżywanego kryzysu. Ponadto uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.
 
Program szkolenia:

Kryzys i interwencja kryzysowa- podejścia teoretyczne i definicje- teorie kryzysu /analityczne, poznawcze, systemowe/- specyfika interwencji kryzysowej- diagnoza w interwencji kryzysowej - techniki i narzędzia- działania interwencyjne, procedury stosowane w skutecznej interwencji kryzysowej- zagadnienia bezpieczeństwa i granic w interwencji kryzysowej Interwencje w zakresie pomocy klientom przejawiającym zachowania samobójcze lub samookaleczającym się-epidemiologia, rodzaje zachowań suicydalnych - ocena zagrożenia samobójczego u osób przeżywających kryzys, czynniki indywidualne, rodzinne, środowiskowe- specyfika kryzysu suicydalnego, diagnoza zagrożenia- prowadzenia interwencji wobec osób z myślami i zamiarami samobójczymi, po próbach samobójczych- interwencja wobec rodziny po zamachu samobójczym- zachowania autoagresywne młodzieży (motywy, rodzaje, sposoby radzenia sobie) Kryzys utraty osoby bliskiej- dynamika procesu żałoby- zjawiska patologiczne w przebiegu procesu /zablokowanie, wycofanie się, żałoba odroczona, reakcja zniekształcona, patologiczna identyfikacja/- mechanizmy dysfunkcji w procesie przeżywania utraty- zjawisko żałoby antycypowanej- interwencja i terapia w sytuacji traumatycznej żałoby
 
Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskują certyfikaty ukończenia szkolenia

Cena:  320 zł Cena zawiera: udział w zajęciach, serwis kawowy, 2 obiady (II dania), materiały do zajęć

Prowadzący:   mgr Ewa Rosiak-Gawin: mgr psychologii, mediator, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, udziela pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie, prowadzi grupy wsparcia dla osób będących w żałobie

Miejsce:  Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.

Ilość miejsc:   12

Zapisy: tel. 42 632 25 91, 

biuro@creator.edu.pl

Link:

http://creator.edu.pl/szkolenia/praca-z-kli.przejaw.-zach.-samobojcze.html

 Warsztaty rozwoju osobistegorekrutacja dla mieszkańców Łodzi i okolic na zajęcia popołudniowe w czwartki
 
Start 07.02.2013
 
Po 32 godzinach zajęć - uczestnicy otrzymują zaświadczenia na druku zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Zaświadczenia traktowane są jako podwyższanie kwalifikacji zawodowych.

Program kierowany jest do: nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracujących z dziećmi i młodzieżą, studentów, osób dążących do pogłębienia własnych dyspozycji twórczych i dążących do poznania własnych emocji.

W programie m.in:
1.Akceptacja siebie samego, jako warunek zaistnienia procesu twórczego.
-praca nad swoimi emocjami.
- odkrywanie swojego wewnętrznego "ja".
2. Mechanizmy powstawania lęku.
- rozpoznawanie podstawowych mechanizmów obronnych,
- pojęcie "dziecka wewnętrznego",
- fałszywa świadomość, jako skutek nierozpoznawania własnych mechanizmów lękowych,
- poznanie metod kompensowania lęku,
- rozpoznawanie lęku i umiejętne radzenie sobie z nim.
3. Lęk w świecie społecznym.
- świat mediów, jako zagrożenie dla "ja",
- techniki manipulacji prasowej.
4. Twórczość, jako świadome uwolnienie się od barier i stereotypów,
- twórczość związana z realizacją własnego "ja".
5. Wgląd w siebie: rozpoznawanie emocji,
- uwalnianie negatywnych emocji,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku własnego "ja".
6. Zagrożenia dla "ja".
7. Rola rodziców w tworzeniu wzorca i tożsamości kobiety i mężczyzny.
8. Miłość warunkowa i bezwarunkowa.
9. i wiele innych....

Termin: Zajęcia w każdy czwartek godz. 17.00-20.00 od 7 lutego 2013 r. ; 30 godzin dydaktycznych - 8 spotkań

Cena:  całość 240 zł,  możliwość płacenia co miesiąc po 120 zł


Prowadzący: mgr Jarosław Kusza (trener z ponad 25 letnim doświadczeniem, reżyser teatralny, twórca studia eksperymentalnego "Teatr Mroku").

Miejsce: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.

Ilość miejsc: 12

Zapisy: tel. 42 632 25 91,

biuro@creator.edu.pl