oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Małgorzata Jamróz - Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego; dps.pl 29.02.2013)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
Stowarzyszenie Euro-Concret oraz Gmina Wrocław (działająca za pośrednictwem Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego) zapraszają na:
 
Bezpłatne kursy obsługi komputera dla mieszkańców Miasta Wrocławia na poziomie:

 • ECDL Start (podstawowym) lub
 • ECDL Core (rozbudowanym)

zakończone uzyskaniem certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence) wydanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach projektu: „Komputer sz@nsą dla osób +50”
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Jeżeli jesteś osobą:

 • która ukończyła 50 rok życia (w tym osoby powyżej 64 roku życia pozostające bez zatrudnienia deklarujące gotowość jego podjęcia po zakończeniu udziału w projekcie);
 • zamieszkałą na terenie miasta Wrocławia;
 • deklarującą chęć udziału w szkoleniach komputerowych z własnej inicjatywy;
 • nieposiadającą udokumentowanej znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym;
 • Serdecznie zapraszamy także osoby niepełnosprawne

oraz

 • chcesz zwiększyć swoje kompetencje na rynku pracy
 • chcesz korzystać z możliwości jakie daje obsługa komputera
 • rozwinąć umiejętności w zakresie technologii ICT
 • zdobyć uznawany w całej Europie certyfikat ECDL

ZAPRASZAMY DO NAS!!!

Oferujemy:

1. szkolenia  z obsługi komputera na poziomie ECDL Start (podstawowym) dla łącznie 600 osób, w zakresie:
 
- użytkowania komputerów;                      - przetwarzania tekstów;
  i zarządzania plikami;                              - przeglądania stron internetowych
- arkuszy kalkulacyjnych;                            i komunikacji;

2. szkolenia  z obsługi komputera na poziomie ECDL Core (rozbudowanym) dla łącznie 24 osób, w zakresie:
 
- podstawy technik informatycznych        - użytkowania komputerów
 i komunikacyjnych;                                     i zarządzania plikami;
- przetwarzania tekstów;                            - przeglądania stron internetowych i          
- użytkowania baz danych;                        komunikacji;
 - arkuszy kalkulacyjnych;                         - grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej;

3. punkt konsultacyjny do przeprowadzenia szkoleń indywidualnych;

4. grupy maksymalnie 12-sto osobowe;

5. przygotowanie do zdania egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych i uzyskania certyfikatu  ECDL wydanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne;

6. materiały szkoleniowe – książka i płyta multimedialna.


 

Więcej informacji ( formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa w projekcie) na stronie www.komputerszansa.pl

Kontakt:

Biuro Lidera

Stowarzyszenie Euro-Concret: ul. Kościuszki 35 A, II piętro, oficyna

50-011 Wrocław

tel/fax 71/341 -05-19

Biuro Partnera projektu:

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego,
pl. Dominikański 6,
50- 159 Wrocław
tel. 71 772 49 13

www.komputerszansa.pl

e-mail:  komputerszansa@gmail.com