oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Oferta szkoleń dla domów pomocy społecznej - Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, Poznań

 (aut. Marian Gojżewski - CPiSP; dps.pl 10.06.2013)

 

 

Szanowni Państwo,

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu to lider w dziedzinie szkoleń dla  placówek pomocy społecznej.

Od kilkunastu lat prowadzimy szkolenia psychologiczne dla zespołów terapeutyczno-opiekuńczych oraz dla kadry kierowniczej domów pomocy społecznej. Zaufało nam już kilkadziesiąt Domów Pomocy Społecznej na terenie całej Polski, które zajmują się opieką i terapią zarówno osób starszych, jak i dzieci i młodzieży, osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo i psychicznie.

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno szkolenia podstawowe – np. dotyczące indywidualnych planów wsparcia, kierunków i metod terapii czy też prowadzenia dokumentacji w DPS - jak i specjalistyczne, które stworzyliśmy w odpowiedzi na Państwa szczególne zapotrzebowanie i oczekiwania.

Każdego roku pojawiają się bowiem nowe palące problemy i zagadnienia, którym należy się przyjrzeć, wspólnie przedyskutować, aby móc wdrożyć odpowiednie metody pracy. Dzięki tej współpracy z Państwem sukcesywnie rozszerzamy naszą ofertę szkoleń tak, by spełniała Państwa oczekiwania.

Szkolenia realizujemy na terenie placówki zamawiającej.

SZKOLENIA OGÓLNE – DOMY  POMOCY  SPOŁECZNEJ

 • DOBRY  INDYWIDUALNY  PLAN  WSPARCIA  – jak  go  skonstruować i  efektywnie zrealizować (na przykładzie modelowej dokumentacji)
 • ZADANIA I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU w świetle przepisów prawa i praktyki funkcjonowania DPS
 • POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WESPRZEĆ. Psychologiczne podstawy organizacji życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w DPS. Warsztat dla zespołu terapeutyczno - opiekuńczego           
  PROCESY I PROCEDURY DOTYCZĄCE WYSTĘPOWANIA I STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO WOBEC MIESZKAŃCÓW DPS
 • NOWOCZESNE FORMY TERAPII I METODY PRACY z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie
 • ASERTYWNA KOMUNIKACJA w pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej
 • OBUDZIĆ WIARĘ W SPOŁECZNĄ PRZYDATNOŚĆ – aktywność mieszkańców DPS
 • SOCJOTERAPIA w DPS
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 • PRZEŁAMYWANIE  IZOLACJI  SPOŁECZNEJ  W  DPS – warsztat dla pracowników pierwszego kontaktu
 • Techniki relaksacyjne i wizualizacja w pracy z mieszkańcem DPS
 • Skuteczna współpraca z klientem z niepełnosprawnością słuchową
 • Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości?  Skuteczna współpraca z mieszkańcem trudnym - uzależnionym lub współuzależnionym od alkoholu.

 

SZKOLENIA – DPS DLA OSÓB STARSZYCH I OBŁOŻNIE CHORYCH

 • Wsparcie mieszkańca DPS w podeszłym wieku w praktyce
 • Usługi opiekuńcze – opieka nad obłożnie chorym mieszkańcem DPS
 • SAMOTNOŚĆ RODZINNA” osób starszych w DPS
 • „NIE PAMIĘTAM,  ZAPOMNIAŁAM”  Zasady  opieki  i  komunikacji  z  podopiecznymi  z  zaburzeniami  procesów  poznawczych  i  otępieniem. Warsztat dla zespołu opiekuńczo- terapeutycznego

 

SZKOLENIA – DPS DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I CHORYCH PSYCHICZNIE

 • Jak prowadzić trening wspierający i aktywizujący dla mieszkańców DPS cierpiących na zaburzenia psychotyczne.
 • Przymus bezpośredni wobec mieszkańca DPS

 

SZKOLENIA – DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE I FIZYCZNIE

 • WSPARCIE MIESZKAŃCA DPS z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce
 • CZY JESTEM DZIECKIEM ODRZUCONYM? TERAPIA WIĘZI RODZINNEJ I TOŻSAMOŚCI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE
 • JAK NIWELOWAĆ AGRESJĘ SŁOWNĄ I FIZYCZNĄ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE PRZEBYWAJĄCEGO W DPS. Optymalny system motywowania do komunikacji nieagresywnej
 • Praca z dzieckiem i młodzieżą z ZESPOŁEM DOWNA i innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi
 • Zrozumieć dziecko z ADHD – podstawy terapii, wspomaganie rozwoju
 • Zrozumieć dziecko z niepełnosprawnością słuchową – wspomaganie rozwoju
 • Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS
 • Seksualność młodzieży

 

ZARZĄDZANIE DPS – WARSZTATY DLA KADRY KIEROWNICZEJ

 • Budowanie zespołów pracowniczych w instytucjach pomocy społecznej. Współpraca, która motywuje. Warsztat dla personelu kierowniczego placówek  pomocy społecznej
 • Rozwiązywanie konfliktów - szkolenie teoretyczno-warsztatowe dotyczące skutecznego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w pracy oraz w życiu prywatnym
 • Kompleksowe budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej
 • Jak przygotować się do kryzysu medialnego i łagodzić jego skutki
 • W  ZGODZIE  ZE  SOBĄ  I  Z INNYMI – jak dbać o dobre relacje w zespole pracy socjalnej
 • Wsparcie i ścieżki rozwoju młodych pracowników pomocy społecznej

 

SZKOLENIA - STRES I WYPALENIE ZAWODOWE

 • STRES  I  WYPALENIE  ZAWODOWE – JAK  SKUTECZNIE  RADZIĆ  SOBIE  Z  KRYZYSEM POMAGANIA?
 • Superwizja i coaching jako podstawowe mechanizmy wsparcia pracy i rozwoju pracownika socjalnego. Warsztat dla kierowników pracy socjalnej
 • Zjawisko wtórnej traumatyzacji w pracy kadry pomocy społecznej. Zakres wpływu traumy, kryteria diagnostyczne dla ASD i PTSD, podstawy terapii
 • Debriefing  psychologiczny dla pracowników socjalnych – interwencja wspierająca po zdarzeniu traumatycznym

 

SZKOLENIA - INTERWENCJA  KRYZYSOWA

 • Seksualność  podopiecznych. Kształtowanie postaw, interwencja terapeutyczna w sytuacjach trudnych.
 • Suicydium – szczególne zagrożenie kryzysu. Procedura interwencji kryzysowej w odniesieniu do osoby zagrożonej samobójstwem
 • Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Plany działania w konkretnych sytuacjach kryzysowych – skuteczna interwencja

 


Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy naszego Centrum – psycholodzy, psychoterapeuci, trenerzy, którzy zdobywali doświadczenie m.in. pracując w placówkach pomocy społecznej.
 
Posiadamy Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk PIFS.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

MIEJSCE SZKOLENIA: na terenie Państwa placówki
GRUPA SZKOLENIOWA:  ok. 35 osób.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8 godz. dydaktycznych, np. 9.00-15.00)
CERTYFIKATY: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat pomyślnego ukończenia szkolenia.
CENA: 2 100 zł za grupę do 35 osób , cena podlega negocjacji . Stali klienci otrzymują rabaty cenowe.
 
Istnieje również możliwość wzięcia udziału w naszych szkoleniach na terenie Centrum Psychoterapii
w Poznaniu - termin i cena do indywidualnego uzgodnienia.
 
 


 

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


 
Kontakt: Marian Gojżewski z-ca dyrektora Centrum
tel. 061 870 14 64 , kom. 600 35 90 60e-mail: szkolenia@cpisp.pl