oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz (aut. G. Śmiarowska, Joanna Hain-Listewnik - MEDI 2/2013; dps.pl 16.07.2013)


 
 
Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej to coroczne, największe w Polsce prestiżowe spotkanie w zagranicznym gronie profesjonalistów opieki długoterminowej: liderów, menedżerów, naukowców i praktyków. Zapraszamy do udziału w XVI już edycji konferencji, która zaplanowana została na dni 17-19 września 2013 r., a temat przewodni brzmi: „Działania terapeutyczne w opiece długoterminowej".


Podczas tegorocznej konferencji chcemy Państwu przybliżyć problemy związane z rozpoznawaniem, diagnozowaniem i postępowaniem w przypadku wystąpienia bólu i to szczególnie wtedy, gdy nie możemy się skomunikować z pacjentem w sposób zwyczajowo przyjęty. Prelegenci wskażą, jak rozpoznać objawy bólu u osób w stanach wegetatywnych, w przypadku istnienia zaburzeń psychicznych, jak leczyć taki ból w sposób farmakologiczny i jak poradzić sobie z bólem metodami pozafarmakologicznymi. O tym, jak ważny jest to problem u pacjentów przewlekle chorych i jak radzą sobie z tym inne kraje europejskie, powie nam przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Walki z Bólem.


Chcielibyśmy także podzielić się z Państwem najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie diagnozowania poziomów świadomości u pacjentów w stanach „śpiączki". Powiemy, jak istotne jest to z punktu planowania rodzaju leczenia i konieczności prowadzenia terapii, po to, aby dać szanse poprawy jakości życia ludziom skazanym na niebyt. O metodach rozpoznawania i rodzaju terapii, jaką możemy prowadzić w stosunku do tej grupy pacjentów, powiedzą przedstawicielki międzynarodowej organizacji Coma Science Group.


Wracamy także do tematu jak zawsze ważnego dla managerów - zarządzania placówkami opieki długoterminowej. W sesji tej chcemy m.in. poruszyć temat efektywności w zarządzaniu pracą personelu w zakładzie opieki długoterminowej poprzez system zrządzania indywidualnymi planami opieki.


O problemie chorób otępiennych wspominaliśmy już na poprzednich konferencjach - w tym roku chcielibyśmy pokazać dobre praktyki w zakresie opieki i terapii w Polsce, jak i u naszych zagranicznych sąsiadów. W ten sposób chcemy promować rozwiązania, które przynoszą pozytywne efekty i są warte naśladowania.


Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich placówek do udziału we wspomnianej sesji. Propozycje wystąpień mogą przesyłać wszystkie instytucje, które prowadzą nowatorskie i nieszablonowe działania na rzecz poprawy jakości życia pacjentów z chorobami otępiennymi. Wrześniowa konferencja to idealna okazja, by podzielić się swoimi doświadczeniami.


Następne lata przyniosą nam możliwości pozyskiwania środków finansowych, między innymi, na programy terapeutyczne dla osób przewlekle chorych i niesamodzielnych będących pod opieką sektora służby zdrowia, jak i pomocy społecznej. Unijną perspektywę w polskiej opiece długoterminowej przybliżą nam przedstawiciele z Departamentu Funduszy Europejskich w Warszawie.


Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej będą mieli możliwość wymiany poglądów między innymi na temat organizacji opieki medycznej w swoich placówkach i przedyskutować to z przedstawicielami władz ustawodawczych. Panel dyskusyjny pozwoli być może na sformułowanie wniosków i wypracowanie stanowiska praktyków w zakresie najistotniejszych problemów w tym sektorze. Jak co roku chcemy wesprzeć dyrektorów i managerów na płaszczyźnie efektywnego zarządzania, pokazać dobre praktyki w tym zakresie i w proponowanych warsztatach przedyskutować te zagadnienia.


W tym roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowy Wieczór Inauguracyjny konferencji w dniu 17 września do Opery Nova w Bydgoszczy. Wszystkim Uczestnikom zapewniamy bezpłatny transport do Bydgoszczy i z Bydgoszczy do Torunia. Sesje naukowe w dniach 18 i 19 września po raz pierwszy odbywać się będą w nowym Centrum Konferencyjnym Copernicus w Toruniu.


Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej www.tdod.pl lub w biurze organizatora - Europejskim Centrum Opieki Długoterminowej przy TZMO SA pod numerami telefonów (56) 612 35 83 lub (56) 612 3349. Postanowiliśmy uprościć procedurę przyjmowania zgłoszeń - dlatego w tym roku swoje uczestnictwo można przesyłać tylko wykorzystując formularz online na stronie www.tdod.pl


Patronat merytoryczny nad konferencją sprawują: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly E.D.E.

 


W imieniu organizatorów:

Grażyna Śmiarowska, Joanna Hain-Listewnik


Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej www.tdod.pl lub pod numerami telefonów: (56) 612 3583 lub (56) 612 3349.