oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz
(aut. Hanna Szymkiewicz/Grażyna Śmiarowska - Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej; dps.pl 4.07.2014)Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej już niedługo

XVII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej będzie przebiegać pod hasłem „Zarządzanie jakością w placówkach opieki długoterminowej w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym”. Odbędzie się ona w Toruniu, w dniach 23-25 września 2014 roku.

W dobie, gdy rachunek ekonomiczny odgrywa decydującą rolę w realizacji świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych, zachowanie jakości opieki staje się nie lada wyzwaniem dla menadżerów placówek w zakładach opieki długoterminowej.
 Obecnie coraz więcej osób kierujących placówkami podejmuje decyzję o wprowadzeniu systemu zarządzania jakością. Stawiają sobie za cel wprowadzenie skutecznych metod, narzędzi i procedur postępowania, które zapewniłyby, że oferowana przez nie usługa swoim poziomem jakości i niezawodności odpowiada oczekiwaniom pacjentów czy podopiecznych. Pozwoliłyby także na takie obniżenie kosztów (przez zastosowanie racjonalnej polityki ekonomicznej), aby oferowana usługa była konkurencyjna pod względem ceny czy udoskonalonych rozwiązań.

W tegorocznej edycji konferencji przedstawimy Państwu różnorodne spojrzenia na zagadnienie zarządzania jakością opieki. Przyjrzymy się różnym modelom zarzadzania kosztami w placówce w kontekście ich wpływu na poziom udzielanych świadczeń. Przykłady zaczerpniemy od przedstawicieli zakładów opieki długoterminowej: Pana Marcina Zawadzkiego z Polski, Pana Davida Islera ze Szwajcarii i Pana dra Jiriego Horeckiego z Czech, którzy podadzą przykłady i sposoby optymalizacji kosztów funkcjonowania placówek.

Kluczowym elementem pracy z drugim człowiekiem jest personel. To od niego zależy bezpieczeństwo, efektywność i skuteczność procesu opieki. W sesji dotyczącej zarządzania personelem chcielibyśmy Państwu wskazać jego najistotniejsze elementy. Dr Artur Kasprowicz wygłosi wykład i przeprowadzi dyskusję na temat znaczenia prawidłowej komunikacji i informacji w efektywnym zarządzaniu personelem. Dr Agnes Egervari, wskaże najistotniejsze determinanty prawidłowego i skutecznego procesu zarządzania personelem w placówce węgierskiej, natomiast dr Heike Geschwindner – na podstawie własnych doświadczeń i praktyk stosowanych w Szwajcarii – przedstawi metody optymalizowania zatrudnienia bez uszczerbku na jakości opieki.

Poszukując wsparcia w opiece, w organizacji świadczeń, zwracamy się w kierunku nauki, która coraz częściej i chętniej przychodzi z pomocą, tworząc nowoczesne technologie ułatwiające, poprawiające lub zastępujące utracone funkcje życiowe. W sesji poświęconej tym zagadnieniom dr Christoph Schmid– Kierownik Resortu Gerontologii w Stowarzyszeniu CURAVIVA w Szwajcarii – odpowie na pytanie, czy istnieje zapotrzebowanie na nowoczesne urządzenia, a dr Arne Manzeschke – z Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium (Niemcy) – wskaże etyczne i prawne aspekty zastosowania technologii w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Także w tej sesji zaprezentowane zostanie konkretne urządzenie „cyber oko”, które ułatwia komunikację z pacjentami w stanach śpiączki. Prof. Andrzej Czyżewski – kierownik Katedry Systemów Multimedialnych – opowie o możliwościach zastosowanie tego urządzenia w różnych aspektach opieki.

Jakość życia zdeterminowana jest wieloma czynnikami. Dla każdego najpoważniejszym z nich jest choroba. O stresie i jego wpływie na przebieg choroby opowie Pani prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Natomiast Pani mgr Barbara Łukawska – psycholog kliniczny z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu omówi znaczenie godności w chorobie. O prawie pacjenta do testamentu życia powie dr Sophie Pautex z Departamentu Geriatrii w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie – członek EUGMS Palliative Special Interest Group.

Ostatni dzień konferencji poświęcony będzie praktycznym aspektom opieki ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych warunków pracy w placówkach opieki długoterminowej. Do wykładu „W jaki sposób należy zapobiegać zakażeniom w placówkach opieki długoterminowej” zaprosiliśmy Panią dr Beatę Ochocką – Konsultanta Krajowego ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Na potrzebę diagnozowania zakażeń w placówkach opieki długoterminowej zwróci uwagę Pani doc. Jadwiga Wójkowska-Mach z Polskiego Towarzystwa Zakażeń, a o zakażeniach grzybiczych i innych zagrożeniach epidemiologicznych wykład wygłosi Pani Agnieszka Jarosz.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału we wrześniowej Konferencji.

Grażyna Śmiarowska
Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Opieki Długoterminowej
Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej


PROGRAM

"Zarządzanie jakością w placówkach opieki długoterminowej w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym"


Termin: 23-25 września 2014


23 września
**********
 
18.00   Wieczór inauguracyjny Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej
 • wykład inauguracyjny – prof. Tomasz Grodzicki – Konsultant Krajowy ds. Geriatrii
 • wieczór artystyczny i bankiet
24 września (sesje tłumaczone na j. polski, angielski, niemiecki, rosyjski)

9.00 - 10.30 sesja I

Optymalizacja kosztów a jakość w opiece długoterminowej
Moderator: Marcin Zawadzki
 • Optymalizacja kosztów a jakość opieki w placówkach opieki długoterminowej w Szwajcarii – David Isler
 • Zarządzanie jakością a optymalizacja kosztów w placówkach opieki długoterminowej w Czechach – dr Jirí Horecký
 • Zarządzanie kosztami w placówce opieki długoterminowej w Polsce – Marcin Zawadzki

11.00 – 12.30 sesja II

Efektywne zarządzanie personelem
Moderator: dr Artur Kasprowicz

 • Optymalizacja zatrudnienia a jakość opieki – dr Heike Geschwindner
 • Determinanty efektywnego zarządzania personelem w placówce – dr Agnes Egervari
 • Znaczenie komunikacji i informacji w zarządzaniu personelem – dr Artur Kasprowicz
14.00 – 15.30 sesja III

Jakość życia w przebiegu choroby przewlekłej
Moderator: prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

 • Testament życia – dr Sophie Pautex
 • Stres w przebiegu choroby – prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
 • Godność w chorobie – Barbara Łukawska

16.00 – 17.30 sesja IV

Nowoczesne technologie w opiece nad osobami niesamodzielnymi
Moderator: prof.  Thomas Klie

 • Kwestia akceptacji i potrzeba technologii asystujących z punktu widzenia opiekunów w placówkach opieki długoterminowej – Christoph Schmid
 • Etyczne i prawne aspekty zastosowania technologii w opiece nad osobami niesamodzielnymi – dr hab. Arne Manzeschke
 • Cyberoko – nowy sposób komunikacji z pacjentami apalicznymi – prof. Andrzej Czyżewski
 
13.30 – 15.30 Panel dla Dyrektorów DPS "Jak efektywnie zarządzać palcówką?"

19.00 Kolacja w ramach wieczoru integracyjnego w plenerze

25 września
**********

10.00-12.00 sesja V (w j. polskim)

Bezpieczne warunki pracy w placówkach opieki długoterminowej
Moderator: dr Beata Ochocka

 • Strategie zapobiegania  zakażeniom w placówkach opieki długoterminowej – dr Beata Ochocka
 • Diagnozowanie zakażeń w placówkach opieki długoterminowej – konieczność czy wskazanie? – doc. Jadwiga Wójkowska- Mach
 • Zakażenia grzybicze i inne nowe - Agnieszka JaroszEuropejskie Centrum Opieki Długoterminowej
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
tel. 56/ 612 35 60
723 185 150