oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. CPiSP/dps.pl 7.04.2015)

 

Szanowni państwo,

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu to lider w dziedzinie szkoleń dla  placówek pomocy społecznej. Od kilkunastu lat prowadzimy szkolenia psychologiczne dla zespołów terapeutyczno-opiekuńczych oraz dla kadry kierowniczej domów pomocy społecznej. Zaufało nam już kilkadziesiąt domów pomocy społecznej na terenie całej Polski, które zajmują się opieką i terapią zarówno osób starszych, jak i dzieci i młodzieży, osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo i psychicznie.

W naszej ofercie znajdą państwo zarówno szkolenia podstawowe – np. dotyczące indywidualnych planów wsparcia, kierunków i metod terapii czy też prowadzenia dokumentacji w dps - jak i specjalistyczne, które stworzyliśmy w odpowiedzi na państwa szczególne zapotrzebowanie i oczekiwania. Każdego roku pojawiają się bowiem nowe palące problemy i zagadnienia, którym należy się przyjrzeć, wspólnie przedyskutować, aby móc wdrożyć odpowiednie metody pracy. Dzięki tej współpracy z państwem sukcesywnie rozszerzamy naszą ofertę szkoleń tak, by spełniała państwa oczekiwania.

Szkolenia realizujemy na terenie placówki zamawiającej.Szkolenia ogólne – domy  pomocy  społecznej

 

 • Dobry  indywidualny  plan  wsparcia  – jak  go  skonstruować i  efektywnie zrealizować (na przykładzie modelowej dokumentacji)
 • Zadania i kompetencje pracowników pierwszego kontaktu w świetle przepisów prawa i praktyki funkcjonowania dps
 • Poznać, zrozumieć, wesprzeć. Psychologiczne podstawy organizacji życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w dps. Warsztat dla zespołu terapeutyczno - opiekuńczego
 • Procesy i procedury dotyczące występowania i stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców dps
 • Nowoczesne formy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie
 • Asertywna komunikacja w pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej
 • Obudzić wiarę w społeczną przydatność – aktywność mieszkańców dps
 • Socjoterapia w dps
 • Trening umiejętności społecznych
 • Przełamywanie  izolacji  społecznej  w  dps – warsztat dla pracowników pierwszego kontaktu
 • Techniki relaksacyjne i wizualizacja w pracy z mieszkańcem dps
 •  Skuteczna współpraca z klientem z niepełnosprawnością słuchową
 •  Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości?  Skuteczna współpraca z mieszkańcem trudnym - uzależnionym lub współuzależnionym od alkoholu.

 

Szkolenia – dps dla osób starszych i obłożnie chorych

 

 • Wsparcie mieszkańca dps w podeszłym wieku w praktyce
 • Usługi opiekuńcze – opieka nad obłożnie chorym mieszkańcem dps
 • "Samotność rodzinna" osób starszych w dps
 • "Nie pamiętam,  zapomniałam" -  zasady  opieki  i  komunikacji  z  podopiecznymi  z  zaburzeniami  procesów  poznawczych  i  otępieniem. Warsztat dla zespołu opiekuńczo- terapeutycznego

 

Szkolenia – dps dla osób z zaburzeniami psychicznymi i chorych psychicznie

 

 • Jak prowadzić trening wspierający i aktywizujący dla mieszkańców dps cierpiących na zaburzenia psychotyczne.
 • Przymus bezpośredni wobec mieszkańca dps

 

Szkolenia – dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie

 

 • Wsparcie mieszkańca dps z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce
 • Czy jestem dzieckiem odrzuconym? Terapia więzi rodzinnej i tożsamości dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 • Jak niwelować agresję słowną i fizyczną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie przebywającego w dps. Optymalny system motywowania do komunikacji nieagresywnej
 • Praca z dzieckiem i młodzieżą z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi
 • Zrozumieć dziecko z ADHD – podstawy terapii, wspomaganie rozwoju
 •  Zrozumieć dziecko z niepełnosprawnością słuchową – wspomaganie rozwoju
 •  Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS
 • Seksualność młodzieży

 

Zarządzanie dps – warsztaty dla kadry kierowniczej

 • Budowanie zespołów pracowniczych w instytucjach pomocy społecznej. Współpraca, która motywuje. Warsztat dla personelu kierowniczego placówek  pomocy społecznej
 • Rozwiązywanie konfliktów - szkolenie teoretyczno-warsztatowe dotyczące skutecznego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w pracy oraz w życiu prywatnym
 • Kompleksowe budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej
 • Jak przygotować się do kryzysu medialnego i łagodzić jego skutki
 • W  zgodzie  ze  sobą  i  z innymi – jak dbać o dobre relacje w zespole pracy socjalnej
 •  Wsparcie i ścieżki rozwoju młodych pracowników pomocy społecznej

 

Szkolenia - stres i wypalenie zawodowe

 

 • Stres  i  wypalenie  zawodowe – jak  skutecznie  radzić  sobie  z  kryzysem pomagania?
 •  Superwizja i coaching jako podstawowe mechanizmy wsparcia pracy i rozwoju pracownika socjalnego. Warsztat dla kierowników pracy socjalnej
 •  Zjawisko wtórnej traumatyzacji w pracy kadry pomocy społecznej. Zakres wpływu traumy, kryteria diagnostyczne dla asd i ptsd, podstawy terapii
 •  Debriefing  psychologiczny dla pracowników socjalnych – interwencja wspierająca po zdarzeniu traumatycznym

Szkolenia - interwencja  kryzysowa

 

 • Seksualność  podopiecznych. Kształtowanie postaw, interwencja terapeutyczna w sytuacjach trudnych.
 •  Suicydium – szczególne zagrożenie kryzysu. Procedura interwencji kryzysowej w odniesieniu do osoby zagrożonej samobójstwem
 •  Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Plany działania w konkretnych sytuacjach kryzysowych – skuteczna interwencja


Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy naszego centrum – psycholodzy, psychoterapeuci, trenerzy, którzy zdobywali doświadczenie m.in. pracując w placówkach pomocy społecznej.

Posiadamy certyfikat Polskiej Iizby Firm Szkoleniowych i stosujemy Kodeks dobrych praktyk PIFS.

 


 

Informacje organizacyjne:

 

Miejsce szkolenia: na terenie państwa placówki

 • Grupa szkoleniowa:  do 30 osób.
 • Czas trwania szkolenia: 9.00-15.00 (8 h dydaktycznych)

Materiały i certyfikaty: każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat pomyślnego ukończenia szkolenia.

Proponujemy państwu cenę za szkolenie jednodniowe dla grupy do 30 osób:

 1.  na terenie Wielkopolski  - 1 700 zł brutto
 2.  poza Wielkopolską – 1 900 zł brutto

********************************* 
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Kontakt:

Marian Gojżewski
Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych
Os. Tysiąclecia 71/a
61-255 Poznań
Tel. 61 870 14 64
kom. 600359060
www.cpisp.pl

szkolenia@cpisp.pl