oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. OKZ Creator/dps.pl 26.05.2016)

 

Dane prowadzącego szkolenia:

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator

rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej. : Ed.VII. 43200-34/p.n./2005, oraz w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.

91-415 Łódź,

PL.Wolności 12/201

tel.  42 632 25 91, 512 370 212

www.szkolenia.creator.edu.pl

 biuro@creator.edu.pl


Warsztat pracy z klientem trudnym (budowanie pozytywnych relacji)

 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: Urzędów Administracji Państwowej Szczególnie: Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Zakładów Karnych, Sądów, Komend Policji, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych także: Kierowników, Menedżerów oraz Kadry Zarządzającej.

Cele szkolenia:

nabycie umiejętności profesjonalnego zachowania się, związanego z radzeniem sobie w sytuacjach z trudnym klientem

Termin : 30 maja 2016

Miejsce: Łódź

Cena: 340 zł

Zajęcia realizowane w godzinach 9.00-16.00

Program szkolenia:

1. Podstawowe zasady zawiązywania transakcji z klientem
- dynamika relacji interpersonalnych
2. Najważniejsze narzędzia poznania i rozumienia interesów klienta
- empatia
3. Cele i modele komunikacji
4. Zasady poprawnej dyskusji: tworzenie wiadomości i odpowiadanie na wiadomości, argumentowanie, aktywne słuchanie, parafraza, atak, błędy, bariery.
5. Klimat porozumiewania się
- tworzenie dobrego klimatu i przekształcanie złego
6. Typy klientów
- rozpoznawanie,
- techniki postępowania
7. Negocjacje w pracy z klientem: wpływ społeczny, formy nacisku, style negocjowania, autoprezentacja, ingracjacja
8. Emocje w kontaktach z klientem
9. Doświadczenie i stereotypy w relacjach z klientami
10. Gry klientów i asertywne sposoby radzenia sobie z nimi
11. Problemy decyzyjne
- racjonalne rozwiązywanie problemów
12. Cechy osobowości przydatne w pracy z klientem

Szczegółowy program szkolenia:

http://www.szkolenia.creator.edu.pl/Przemoc jako zjawisko społeczne - zapobieganie i radzenie sobie z przemocą

 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: Urzędów Administracji Państwowej Szczególnie: Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Zakładów Karnych, Sądów, Komend Policji, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, oraz:kuratorów, pracowników socjalnych, wychowawców, psychologów, lekarzy, terapeutów

Cele szkolenia:
rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy

Termin : 08 czerwca 2016

Miejsce: Łódź

Cena: 420 zł

Zajęcia będą realizowane w godz.9.00-16.00

Program szkolenia:
Typy przemocy
Przyczyny przemocy.
Przemoc wobec kobiet i mężczyzn.
Przemoc stosowana wobec dzieci.
- rozpoznawanie zespołu maltretowanego dziecka,
- konsekwencje przemocy,
- konsekwencje zaniedbania.
Opieka nad osobami starszymi i zaniedbanymi.
Pierwsza rozmowa z osobą, która doświadczyła przemocy.
Kontakt z rodzicami krzywdzącymi dzieci.
Społeczna akceptacja przemocy.
Agresja, przemoc mobbing w szkole.
Profilaktyka przemocy.
Ochrona dzieci przed przemocą.
Pomoc psychologiczna, psychoterapia.

Szczegółowy program szkolenia: http://www.szkolenia.creator.edu.pl/

 


Klient agresywny - kontrola i prewencja zachowań agresywnych

 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: Urzędów Administracji Państwowej m.in.: Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Zakładów Karnych, Sądów, Komend Policji, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, oraz:kuratorów, pracowników socjalnych, wychowawców, psychologów, lekarzy, terapeutów

Cele szkolenia:
zgłębienie postaw i zachowań klientów trudnych oraz strategii redukowania zachowania agresywnego

Termin : 11-12 czerwca 2016

Miejsce: Łódź

Cena:620 zł (cena nie obejmuje noclegu)

Rozpoczęcie zajęć 11.06.2016 godz. 10.00. Zakończenie szkolenia 12.06 godz.15.00

Program szkolenia:
Pojęcie - trudny, agresywny klient
Psychologiczne aspekty relacji z klientem trudnym, agresywnym
Źródła i mechanizmy zachowań klientów przejawiających tendencje agresywne, roszczeniowość i inne, rozwój zachowania agresywnego, osobowość a agresja u ludzi dorosłych
Wpływy sytuacyjne na agresję : agresywne sygnały, alkohol, temperatura, inne stresory środowiskowe
Kontrola i prewencja zachowania agresywnego
- strategie redukowania agresji: katharsis, karanie, radzenie sobie z gniewem, uczenie się obserwacyjne,
Analiza własnych trudności w relacji z klientem trudnym, agresywnym

Przy zapisie 2 osób z jednej instytucji, dodatkowo 1 osoba gratis!

Szczegółowy program szkolenia: http://www.szkolenia.creator.edu.pl/