oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. OKZ Creator/ Dps.pl 20.09.2016)

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator
rejestr: w Wydz. Ed. w Łodzi nr rej. :  Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 oraz w WUP w Łodzi nr: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.
91-415 Łódź, PL.Wolności 12/201 42 632 25 91, 512 370 212

www.szkolenia.creator.edu.pl

biuro@creator.edu.pl


 

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK / LISTOPAD  2016

 


 

 

Warsztat pracy z klientem trudnym (budowanie pozytywnych relacji)

 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:
Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, itp.
Szczególnie: wolontariuszy, pracowników: socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej

Cel szkolenia:

nabycie umiejętności profesjonalnego zachowania się, związanego z radzeniem sobie w sytuacjach z trudnym klientem

Termin: 

26.09 - 28.09.2016

Przyjazd 25.09 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 26.09 o godz. 9.00. Zakończenie szkolenia 28.09 godz. 15.00

Miejsce: 

Gdańsk

Cena:

1650 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć).

Program szkolenia:

1.  Podstawowe zasady zawiązywania transakcji z klientem
- dynamika relacji interpersonalnych
2. Najważniejsze narzędzia poznania i rozumienia interesów klienta 
- empatia
3. Cele i modele komunikacji
4. Zasady poprawnej dyskusji: 
- tworzenie wiadomości i odpowiadanie na wiadomości, 
- argumentowanie, 
- aktywne słuchanie,  
- parafraza, 
- atak,  
- błędy, 
- bariery.
5. Klimat porozumiewania się 
- tworzenie dobrego klimatu i przekształcanie złego.
6. Typy klientów 
- rozpoznawanie, 
- techniki postępowania
7. Negocjacje w pracy z klientem: 
- wpływ społeczny, formy nacisku, 
- style negocjowania, 
- autoprezentacja,
- ingracjacja
8. Emocje w kontaktach z klientem
9. Doświadczenie i stereotypy w relacjach z klientami
10. Gry klientów i asertywne sposoby radzenia sobie z nimi
11. Problemy decyzyjne 
- racjonalne rozwiązywanie problemów
12. Cechy osobowości przydatne w pracy z klientem

Informacje i zapisy:

 42 632 25 91  lub  +48  512 370 212,    biuro@creator.edu.pl

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku zatwierdzonym przez MEN

Szczegółowy program szkolenia:

http://www.szkolenia.creator.edu.pl/component/content/article/86-szkolenia1/dla-pup/123-warsztat-pracy-z-klientem-trudnym-budowanie-pozytywnych-relacji.html


 

Zastosowanie metody CoachWise w pracy z klientem trudnymZapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:
Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, itp.
Szczególnie:wolontariuszy, pracowników: socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej

Cele szkolenia:


- Nabycie umiejętności udzielania wsparcia dla osób potrzebujących w formie coachingu

- Zastosowanie metody CoachWise w skutecznej aktywizacji klientów, szczególnie trudnych

- Rozwijanie podstawowych umiejętności coacha, takich jak: nawiązywanie kontaktu z klientem, precyzyjnego przekazywania treści, dopasowania stylu rozmowy do odbiorcy, kierowania rozmowy do wyznaczonego celu.

- Nabycie umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych zwiększających efektywność procesu aktywizacji zawodowej.

Termin :

03.10.2016 - 05.10.2016; Przyjazd 02.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 03.10 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia  05.10.

Miejsce:

Bochnia

Cena:

1600 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć).

Program szkolenia:


1. Wprowadzenie do coachingu.
Co to jest coaching? Definicje, modele rozmów coachingowych. Potrzeby rozwojowe; Rozwój - podstawowe wartości i przekonania; Trening; Mentoring; Doradztwo; Różnice pomiędzy terapią, doradztwem personalanym/poradnictwem zawodowym a coachingiem. Korzyści płynące z coachingu. Specyfika pracy metodą CoachWise
2. Teorie uczenia się.
Teoria kompetencji; Cykl uczenia się Kolba; Przeszkody w uczeniu się; Indywidualne style pracy; Obszary i poziomy uczenia się (podział Blooma)
3. Warsztat coacha.
Opis pracy, umiejętności i cech coacha. Podstawowe narzędzia komunikacyjne coacha. Model dobrego komunikowania się. Nastawienie na cele w komunikacji.
Umiejętności analityczne; Asertywność; Radzenie sobie z konfliktami; Ułatwianie uczenia się i nabywania nowych umiejętności (facylitacja); Wywieranie wpływu; Słuchanie; Obserwacja; Planowanie i ustalanie priorytetów; Przedstawianie pomysłów i
informacji; Zadawanie pytań; Budowanie kontaktu; Stosowanie i interpretowanie komunikacji niewerbalnej.
4. Rodzaje coachingu.
Etapy coachingu.
Przygotowanie siebie; Przygotowanie miejsca; Przygotowanie klienta
Etap l: Określanie potrzeb i celów coachingu Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności.
Etap 2: Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych
Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
Etap 3: Opracowywanie szczegółowego planu coachingu
Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
Etap 4: Wykonywanie zadania bądź czynności
Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
Etap 5: Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania
Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
Etap 6: Zakończenie coachingu.
Działania coacha; Co może się nie udać; Wymagane umiejętności
5. Sesja warsztatowa.
Trening umiejętności, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
6. Podsumowanie szkolenia.
Refleksja uczestników nt. szkolenia w konwencji: Co mogę wykorzystać/wdrożyć od jutra, a co wymaga przemyślenia, dopracowania?

Informacje i zapisy:

42 632 25 91  lub  +48  512 370 212,    biuro@creator.edu.pl


Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku zatwierdzonym przez MEN

Szczegółowy program szkolenia:

http://www.szkolenia.creator.edu.pl/component/content/article/85-szkolenia1/166-zastosowanie-metody-coachwise-w-pracy-z-klientem-trudnym.html

 


 

Praca z klientem trudnym oraz przejawiającym zaburzenia psychiczne (szkolenie z zakresu zarządzania sytuacjami konfliktowymi)

 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, itp.Szczególnie:wolontariuszy, pracowników: socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej

 

Cel szkolenia: 

Podniesienie skuteczności w pracy z klientem

 

Termin: 

03.10.2016 - 05.10.2016; Przyjazd 02.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 03.10 o godz. 9.00. Zakończenie szkolenia 05.10. godz. 15.00

Miejsce:

Bochnia

Cena:

1600 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć).

Program szkolenia: 

Typy klientów trudnych.
Strategie stosowane przez klientów.
Klienci z zaburzeniami psychicznymi
- psychozy (paranoja, schizofrenia, choroby afektywne),
- nerwice (zaburzenia lękowe, zespół natręctw, nerwica histeryczna, nerwica depresyjna)
- zaburzenia osobowości (psychopatia, uzależnienia, zaburzenia seksualne),
- upośledzenia umysłowe. 
Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych
Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi
Mechanizmy występujące przy eskalacji konfliktu.
Sposoby łagodzenia konfliktu.
Techniki sterowania sytuacjami konfliktowymi.

Informacje i zapisy:

42 632 25 91  lub  +48  512 370 212,    biuro@creator.edu.pl

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku zatwierdzonym przez MEN

Szczegółowy program szkolenia:

http://www.szkolenia.creator.edu.pl/component/content/article/86-szkolenia1/dla-pup/105-praca-z-klientem-trudnym-oraz-przejawiaj%C4%85cym-zaburzenia-psychiczne.html

 


 

Asertywność w obsłudze klienta i relacjach zawodowych


Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, itp. Szczególnie:wolontariuszy, pracowników: socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej

 

Cele:

1. podniesienie profesjonalizmu w obsłudze klienta
2. wdrażanie nowych modeli i strategii zachowań pracowników
3. tworzenie nowoczesnego i kompetentnego wizerunku instytucji.

Termin: 

17.10 - 19.10.2016; Przyjazd 16.10 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 17.10 o godz. 9.00. Zakończenie szkolenia 19.10 godz. 15.00

Miejsce:

Zakopane
W czasie wolnym proponujemy uczestnikom w ramach profilaktyki wypalenia zawodowego skorzystanie z lokalnych atrakcji turystycznych.

Cena:

1650 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć).

Program szkolenia:

1. Profesjonalny kontakt z klientem - założenia i modele zachowań
2. Analiza sytuacji trudnych - najczęstsze pułapki uległości i agresji
3. Diagnoza deficytów asertywności - gry i symulacje
4. Gotowe procedury - trening umiejętności
5. Sytuacje zawodowe - case study
6. Psychomanipulacja - ustanawiania reguł i kontraktu
7. Spójność postawy - tworzenie wiarygodności w autoprezentacji
8. Profilaktyka konfliktów - prezentowanie stanowiska

 Informacje i zapisy:

42 632 25 91  lub  +48  512 370 212, biuro@creator.edu.pl

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku zatwierdzonym przez MEN

Szczegółowy program szkolenia:

http://www.szkolenia.creator.edu.pl/component/content/article/80-szkolenia1/dla-administracji/148-asertywno%C5%9B%C4%87-w-obs%C5%82udze-klienta.html

 


 

Klient agresywny - kontrola i prewencja zachowań agresywnych

 

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników: Urzędów Miast i Gmin, MGOPS, PCPR, DPS, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Socjoterapii, Świetlic Środowiskowych, Punktów Konsultacyjnych, Organizacji Pozarządowych, itp. Szczególnie:wolontariuszy, pracowników: socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej

 

Cel:

zgłębienie postaw i zachowań klientów trudnych oraz poznanie strategii redukowania zachowania agresywnego

Termin: 

14.11 - 16.11.2016

Miejsce:

Zakopane

Cena:

1550 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć).

Program szkolenia:

       
1. Pojęcie  - trudny, agresywny klient
2. Psychologiczne aspekty relacji z klientem trudnym, agresywnym
3. Źródła i  mechanizmy zachowań klientów przejawiających tendencje agresywne, roszczeniowość i inne
- rozwój zachowania agresywnego
- osobowość a agresja u ludzi dorosłych
4. Wpływy sytuacyjne na agresję : agresywne sygnały, alkohol, temperatura, inne stresory środowiskowe
5. Kontrola i prewencja zachowania agresywnego
- strategie redukowania agresji: katharsis, karanie, radzenie sobie z gniewem, uczenie się obserwacyjne,
6. Analiza własnych trudności w relacji z klientem trudnym, agresywnym
7. Budowanie zasobów osobistych do efektywnego radzenia sobie w trudnych kontaktach z klientami:
- sposoby reagowania na zachowania klienta
- reagowanie na obiekcje i zastrzeżenia
- reagowanie na oceny krytyczne
- obrona przed osobowym atakiem i krytyką
- techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami
- sposoby unikania sporów
8. Doskonalenie umiejętności społecznych, niezbędnych w budowaniu profesjonalnego kontaktu z klientem 
9. Doskonalenie umiejętności metodycznych, podnoszących obiektywizm pracownika względem klienta

Informacje i zapisy:

 42 632 25 91  lub  +48  512 370 212,    biuro@creator.edu.pl
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku zatwierdzonym przez MEN

Szczegółowy program szkolenia:

http://www.szkolenia.creator.edu.pl/component/content/article/80-szkolenia1/dla-administracji/121-klient-agresywny-kontrola-i-prewencja-zachowa%C5%84-agresywnych.html