oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Zapraszam na szkolenie!

Szkolenie dla koordynatorów pracy wolontarystycznej pod tytułem: "Wolontariat dla każdego" skierowane jest do wszystkich tych, którzy pragną tworzyć nowe formy działalności społecznej we współczesnej polskiej rzeczywistości.

Celem spotkania jest przedstawienie współczesnego polskiego wolontariatu. Zaprezentowane zostaną aspekty prawne, kulturowe wolontariatu jak również perspektywy dalszego rozwoju, tej dziedziny życia społecznego. Omówione zostaną najważniejsze kanony działalności wolontarystycznej. Szkolenie pozwoli również uczestnikom na zapoznanie się ze współczesnym rozumieniem pracy społecznej, jako profesjonalnej działalności polepszającej warunki życia człowieka.

Termin: 01.04.2006 SOBOTA

Miejsce: Warszawa

Więcej informacji: http://wolontariat.pl/szkolenia/sz060401.php

Tematyka:

Omówione zostaną najważniejsze kanony działalności wolontarystycznej oraz regulacje określające status prawny wolontariuszy dotyczący zarówno organizacyjnych, jak i formalnych aspektów ich działalności. Szkolenie pozwoli również uczestnikom na zapoznanie się ze współczesnym pojęciem pracy społecznej, polepszającej warunki życia człowieka bez względu na jego narodowość.

W czasie spotkania przekazane zostaną również informacje uzyskane przez prowadzących na szkoleniu zorganizowanym przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w dniach 17-18 listopada 2003 na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy program szkolenia:

 • 9:00 godzina rozpoczęcie zajęć
 • 9:10 - 13:00 zostaną poruszone następujące tematy:
  • 1. Wprowadzenie, oczekiwania uczestników
  • 2. Polski wolontariat, dzień dzisiejszy i perspektywy rozwoju
  • 3. Wolontariat zagraniczny
  • 4. Rozważania terminologiczne ( wolontariat, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pożytku publicznego, pomoc społeczna ...)
  • 5. Szczegółowe omówienie ustawy o wolontariacie
 • 13:00 - 14:00 przerwa obiadowa
 • 14:00 - 17:00 zajmiemy się następującymi kwestiami:
  • 6. Obowiązki organizacji
   1. przygotowanie programu wolontarystycznego
   2. zawieranie umowy z wolontariuszem
   3. rodzaje ubezpieczeń
  • 7. Oczekiwania wobec wolontariuszy
   1. profesjonalne przygotowanie
  • 8. Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszami?
  • 9. Zakończenie

Metody prowadzenia zajęć: Spotkanie będzie prowadzone w formie dyskusji z zastosowaniem burzy mózgów, mini wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy otrzymają świadectwo uczestnictwa w szkoleniu. Ze względu na dyskusyjny charakter zajęć, spotkanie trwa dziesięć godzin lekcyjnych, a uczestnicy tworzą grupę do 25 osób.

Informacje o trenerze: Szkolenie prowadzone będzie przez Małgorzatę Ochman, zajmującą się od dziesięciu lat tematyką wolontarystyczną

Termin: Szkolenie odbędzie się w Warszawie w sobotę 1 kwietnia 2006 roku w godzinach 09:00 - 17:00 z godzinną przerwą obiadową między 13:00 a 14:00.

Miejsce: Warszawa, dokładny adres zostanie podany po dokonaniu opłaty

Koszt: Opłata za szkolenie wynosi 180 zł od osoby, jeżeli w szkoleniu chcą wziąć udział dwie osoby z tej samej organizacji lub projektu to opłata wynosi 140 zł od osoby.

i należy ją przelać na konto nr:

50 1020 5558 1111 1379 3560 0075
WOLONTARIAT Mikołaj Ochman
ul.Koncertowa 11/89
02-787 Warszawa

w terminie do 7 dni (25 marca 2006) przed szkoleniem z dopiskiem: szkolenie i data.

Jeżeli później poinformowano Cię o szkoleniu zadzwoń pod numer 0 602 512 685.

Uwagi:

Jeżeli uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu, to może:

 • wybrać inny termin szkolenia;
 • zawiadomić o rezygnacji 7 dni (25 marca 2006) przed szkoleniem, uzyskując prawo do zwrotu wpłaconej sumy pomniejszony o 10%;
 • zawiadomić o rezygnacji poniżej 7 dni (25 marca 2006) przed szkoleniem, uzyskując prawo zwrotu 50% wpłaty w terminie do 14 dni;
 • jeżeli szkolenie nie odbędzie się z przyczyn obiektywnych wpłacona suma zostanie zwrócona w 100% w terminie do 7 dni;
 • jeżeli udział nie zostanie odwołany przed wyznaczonym terminem przekazane pieniądze nie będą zwrócone.

Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając e-mail lub dzwoniąc pod numer 0 602 512 685.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://wolontariat.pl/szkolenia/sz060401.php#form i dokonanie opłaty za szkolenie.

Pozdrawiam

Małgorzata Ochman
602 512 685
ochman@wolontariat.pl