oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Procedury kierowania do domów pomocy od A do Z!

Program

 1. Zasady wydawania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej:
  1. ustalanie gminy właściwej do wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej,
  2. dokumentacja potrzebna do wydania decyzji kierującej,
  3. wydanie decyzji kierującej (tryb, forma)
 2. Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej:
  1. jak obliczyć dochód osoby kierowanej do domu pomocy społecznej,
  2. krąg osób zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt osoby kierowanej do domu pomocy społecznej,
  3. zasady zwierania umów z osobami zobowiązanymi do wnoszenia umów (treść i forma umowy)
  4. wydanie decyzji ustalającej odpłatność
 3. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników.

Uczestnicy

Seminarium skierowane jest do pracowników ośrodków pomocy społecznej, zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w dps.

Cel seminarium

Wyjaśnienie problemów i wątpliwości związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w dps.

Referent

Anna Dudek - prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od kilku lat stale związana z pomocą społeczną.

Koszt uczestnictwa

299.00 PLN + 22%VAT dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

Terminy, zgłoszenie

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. 23.03.2006 (czwartek),Warszawa, Centrum szkoleniowe 10.00 – 16.00

Formularz zgłoszeniowy - przejdź...

Kontakt

Akademia Dashofera
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

Dział seminariów i konferencji
Dorota Majewska
tel.: (+48 22) 829-27-11, 559-36-69
fax: (+48 22) 829-27-00, 829-27-27,
829-27-12
e-mail: seminaria@dashofer.pl

źródło: Dashofer