oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 9.05.2006)

Miejsce: Poznań

Termin: 26 – 28 maj 2006 r.

Patronat Honorowy: Minister Zdrowia, Wojewoda Wielkopolski, Dyrektor Poznańskiego Oddziału PFRON

Patronat Medialny: Telewizja Polska – TVP 3 Poznań, Rozgłośnia Polskiego Radia "Radio Merkury", Głos Wielkopolski

Komitet Naukowy Konferencji i Warsztatów Terapeutycznych:

Przewodnicząca: prof. dr hab. Irena Obuchowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie: prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej – Warszawa; prof. dr hab. Janina Wyczesany, Akademia Pedagogiczna – Kraków; prof. dr hab. Ewa Pisula, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Andrzej Twardowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi "GEN"

Czynni uczestnicy Konferencji i Warsztatów oraz tematy wystąpień

REFERATY:

 1. prof. Dr Ferdynand Klain - Niemcy
  Temat: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w domowym środowisku wychowawczym".
 2. dr Anna Rusinowa - Słowacja
  Temat referatu; "Poradnictwo dla rodziców dzieci specjalnej troski w Słowacji".
 3. prof. dr hab. Irena Obuchowska
  Temat: "Integracja we współczesnej edukacji".
 4. prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska - Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
  Temat: "Rytmy a wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Niektóre hipotezy, interpretacje i zastosowania".
 5. prof. dr hab. Janina Wyczesany - Akademia Pedagogiczna w Krakowie
  Temat: "Opinie terapeutów i rodziców na temat metod rehabilitacji stosowanych u dzieci z niepełnosprawnością"
 6. prof. dr hab. n. med. Anna Latos - Bieleńska - AM Poznań
  Temat: "Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomoem X - aktualny stan wiedzy".
 7. prof. dr hab. Aniela Korzon - Polski Komitet Audiofonologii Warszawa
  Temat: "Totalna komunikacja w rehabilitacji niesłyszących"
 8. prof. dr hab. Ewa Pisula - UW Warszawa
  Temat: "Czy specjaliści mogą pomóc rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwoju?".
 9. dr hab. n. med. Katarzyna Łącka - AM Poznań
  Temat: "Zintegrowane wspomaganie harmonijnego rozwoju osób dotkniętych zespołem Turnera"
 10. prof. dr hab. Władysław Dykcik UAM Poznań
  Temat: "Zasady i przykazania dla rodziców w edukacji i terapii domowej dzieci niepełnosprawnych"
 11. prof. dr hab. Andrzej Twardowski - UAM Poznań
  Temat: "Rodzina jako środowisko wczesnego wspomagania dzieci z zaburzeniami rozwoju".
 12. dr hab. n med. Maciej R. Krawczyński - UAM Poznań
  Temat: "Objawy okulistyczne u dzieci z aberracjami chromosomowymi"
 13. dr hab. Jacek Jarosław Błeszyński Uniwersytet im. Kopernika w Toruniu
  Temat : "Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem kruchego X"
 14. dr Maria Paula Stasiakiewicz - UAM Poznań
  Temat: "O wartościach dziecięcego bazgrania. Rola aktywności rysunkowej w poznawczym i emocjonalnym rozwoju
  dziecka".
 15. dr Anna Jakoniuk - Diallo - UAM Poznań
  Temat: Problemy funkcjonowania rodziny
 16. mgr Justyny Pilecka - UAM Poznań
  Temat: "Sytuacja dzieci z zaburzeniami genetycznymi i ich rodzin w Polsce".
 17. dr hab. Małgorzata J. Sekułowicz DSWETWP Wrocław
  Temat: Problemy funkcjonowania rodziny dziecka z autyzmem – studium przypadku"
 18. dr Grażyna Walczak – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
  Temat "Program INSITE – możliwości diagnozy i terapii"

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

 1. Prezes Małgorzata Ławniczak - Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera - Wielkopolski Oddział w Poznaniu
  Temat: "Rola lokalnej grupy wsparcia w stymulowaniu Harmonijnego rozwoju osób z zespołem Turnera"
 2. dr Izabela Fornalik Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
  Temat: "Jak rozwiązywać problemy związane z seksualnością młodzieży i dorosłych o zaburzonym rozwoju (w tym z zaburzeniami genetycznymi)?"
 3. mgr K. Lausch - Zespół Szkół Specjalnych nr 103 Poznań
  Temat: "Uwagi wprowadzające do dyskusji na temat asertywności osób z niepełną sprawnością intelektualną"
 4. mgr Marta Lausch-Chudy - UAM Poznań
  Temat : "Wolontariusz w pomocy rodzinom dzieci o zaburzonym rozwoju - szansa czy zagrożenie"
 5. mgr Beata Ziemkiewicz - Zespół Szkół Specjalnych nr 103 Poznań
  Temat : "Wprowadzenie dziecka w świat słowa pisanego"
 6. mgr Maria Gralińska - Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koninie
  Temat: Swoiste uzdolnienie dzieci niepełnosprawnych – mity i fakty"
 7. mgr Maria Stachowiak - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie
  Temat: " Z doświadczeń pracy z grupami wsparcia - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie"
 8. mgr Grażyna Bodora - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach
  Temat: "Jak usprawniać koordynację wzrokowo-ruchowo-czuciową? - Propozycja zajęć dla rodziców".
 9. dr Hanna Kubiak - UAM Poznań
  Temat: "Praca z dzieckiem nadpobudliwym w małych grupach terapeutycznych"
 10. mgr Bogusława Kaczmarek - UAM Poznań
  Temat: "Usprawnianie umiejętności porozumiewania się osób z zaburzeniami genetycznymi metodą Makaton".
 11. dr Małgorzata Młynarska , dr Tomasz Smreka – Uniwersytet Wrocławski
  Temat: "Psychostymulacyjna metoda "Dyna-Lingua S.M. w terapii dzieci autystycznych"

Koszt udziału:

 • Koszt pełnego udziału osoby dorosłej w dniach 26 – 28 maja 2006 roku = 350,00 zł.( udział w konferencji i warsztatach, materiały zjazdowe, certyfikat udziału, zakwaterowanie w Hotelu - Camping Malta, pełne wyżywienie, w tym uroczysta kolacja poprzedzona częścią artystyczną, udział w ognisku
 • Koszt uczestnictwa osoby dorosłej, która nie będzie korzystała z noclegu wynosi:
  120.00 zł ( udział w konferencji, 2 obiady, materiały zjazdowe, certyfikat udziału).
  220,00 zł ( udział w konferencji, 2 obiady, uroczysta kolacja, materiały zjazdowe, certyfikat udziału).

Pełna informacja wraz z harmonogramem i kartą zgłoszenia na stronie www.gen.org.pl

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem .

Dodatkowych informacji udziela – Hanna Maciejewska tel. 061 87 07 721 lub 0 502 677 882