oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 10.05.2006)

 

Kierowanie do domów pomocy społecznej - procedury i tryb postępowania

25 maja 2006, Warszawa

Uczestnicy

 • dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej lub pracownicy zajmujący się DPS'ami
 • dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie lub pracownicy zajmujący się kierowaniem do DPS
 • dyrektorzy DPS

Cel seminarium

Wyjaśnienie problemów i wątpliwości związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w dps.

Główne problemy, których rozwiązanie uczestnicy znajdą podczas seminarium to:

 • wydawanie oraz zmiana decyzji administracyjnych związanych z kierowaniem do DPS
 • zawieranie cywilnoprawnych umów uczestników współfinansowanie (treść, tryb, skutki)
 • rola organów pomocy społecznej w sądowej procedurze związanej z kierowaniem do DPS
 • ustalanie odpłatności za pobyt uczestników DPS

Referent

Jan Jarosław Morwiński - ur. 16.07.1974 r., prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu RP, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, główny konsultant firmy Cortes Consulting zajmującej się obsługą prawną Ośrodków Pomocy Społecznej.

W programie między innymi:

1. Domy pomocy społecznej jako instytucja systemu pomocy społecznej
a) ogólna charakterystyka domów pomocy społecznej
b) podział kompetencji między organami pomocy społecznej i innymi organami administracyjnymi zakresie funkcjonowania domów pomocy społecznej
c) zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej
d) domy pomocy społecznej a inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i świadczenia z zakresu pomocy społecznej
2. Kwalifikowanie do pobytu w domu pomocy społecznej
a) zasady kwalifikacji osób
b) kryteria kwalifikacji osób
c) kryteria wyboru domu pomocy społecznej
3. Skierowanie, ustalenie odpłatności i umieszczenie w domu pomocy społecznej - aspekty prawno administracyjne
a) tryb
b) formalne aspekty prawnoadministracyjne
4. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
a) zakres odpłatności
b) zasady ustalania odpłatności i ponoszenia odpłatności
c) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej
d) odstępstwa od ogólnych zasad odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
5. Umowa o współfinansowaniu pobytu w domu pomocy społecznej
a) cywilnoprawne aspekty zawierania umów o współfinansowaniu
b) elementy konieczne umowy
c) zakres umowy i wybrane postanowienia umowne
d) skutki prawne zawarcia umowy
e) odmowa zawarcia umowy przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności
6. Brak zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej
a) sądowa procedura kierowania do domu pomocy społecznej
b) rola organów pomocy społecznej w postępowaniu sądowym
c) pisma procesowe - uwagi ogólne
7. Zmiana, uchylenie, wygaśnięcie decyzji związanych z pobytem w domu pomocy społecznej
8. Panel dyskusyjny

Koszt uczestnictwa 299.00 PLN + 22%VAT dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

Terminy, zgłoszenie

 • Termin 25.05.2006 (czwartek)
 • Miejsce Warszawa, Centrum Szkoleniowe
 • Godziny 10.00 - 16.00
 • Kod seminarium 7UPS02

Zgłoszenie


Zamówienia publiczne w pomocy społecznej - najnowsze zmiany, praktyczne problemy

26 maja 2006, Warszawa

Uczestnicy

 • dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej lub pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi
 • dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie lub pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi
 • dyrektorzy DPS, ośrodków dla bezdomnych i innych jednostek pomocy społecznej lub pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi

Cel seminarium

Celem seminarium jest wyjaśnienie wątpliwości związanych z najbardziej problematycznymi zagadnieniami:

 • zakres stosowania procedur zamówień publicznych a odpowiedzialność pomocy społecznej (wyłączenia, wybór odpowiedniego trybu)
 • jak wybrać optymalny dla zamawiającego tryb?
 • odpowiedzialność prawna w procedurach zamówień publicznych
 • procedura wybranych trybów zamówień publicznych "krok po kroku"
 • zagrożenia i najczęstsze problemy praktyczne w przeprowadzaniu zamówień publicznych

UWAGA! Seminarium uwzględnia marcową dużą nowelizację Prawa zamówień publicznych!

Referent

Jan Jarosław Morwiński - ur. 16.07.1974 r., prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu RP, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, główny konsultant firmy Cortes Consulting zajmującej się obsługą prawną Ośrodków Pomocy Społecznej.

W programie między innymi:

 1. Procedury zamówień publicznych - pojęcia, definicje
 2. Reforma prawa zamówień publicznych - podstawowe zmiany
 3. Zakres przedmiotowy zamówień publicznych w jednostkach pomocy społecznej
 4. Prawa i obowiązki jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej zamówienie publiczne
 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w pomocy społecznej
 6. Odpowiedzialność prawna w zamówieniach publicznych realizowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 7. Przeprowadzenie zamówienia publicznego na przykładzie przetargu nieograniczonego i zapytania o cenę
 8. Ocena trybów zamówień publicznych pod kątem zadań z zakresu pomocy społecznej
 9. Część warsztatowa - omówienie dokumentów
 10. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników

Koszt uczestnictwa 299.00 PLN + 22%VAT dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

Terminy, zgłoszenie

Termin 26.05.2006 (piątek)

Miejsce Warszawa, Centrum Konferencyjne

Godziny 10.00 - 16.00

Kod seminarium 7PZP01

Zgłoszenie


Serdecznie zapraszam

Dominika Bartczak
Product manager
Wydawnictwo Verlag Dashofer
Tel.: (022) 559 36 69
e-mail: seminaria@dashofer.pl