oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Prawo zamówień publicznych - szkolenie Dashofera - czerwiec 2006

(Dashofer/dps.pl 23.05.2006)

 

Program

  1. Prawo zamówień publicznych po nowelizacji
  2. Zmiany w zakresie wyłączeń w zakresie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
  3. Nowe wartości, od których uzależnione jest stosowanie przepisów ustawy
  4. Nowe zasady w zakresie zamieszczania ogłoszeń odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
  5. Nowe tryby, zmiany przesłanek w zakresie zamówienia z wolnej ręki.
  6. Dokumentowanie postępowania, sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferty, uzupełnianie dokumentów
  7. Zmiany w zakresie terminu składania ofert
  8. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego
  9. Rozwiązywanie podanych problemów, dyskusja, pytania, konsultacje

Uczestnicy

Seminarium skierowane jest do wszystkich podmiotów występujących w przetargach w roli wykonawców a także zamawiających.

Cel seminarium

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom informacji na temat najnowszych zmian przepisów dotyczących zamówień publicznych zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy.

Referent

Dorota Stachura-Tuźnik - ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni trener ds. zamówień publicznych, doświadczony praktyk.

Koszt uczestnictwa

424.15 PLN + 22%VAT za zgłoszenie do dnia 09.06.2006, otrzymasz rabat 15%!

499.00 PLN + 22%VAT

dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

Terminy, zgłoszenie

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

29.06.2006 (czwartek) Warszawa, Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne 10.00 – 16.00 (kod seminarium:7ZPO03)

Szczegóły i zgłoszenie...

Kontakt:

Akademia Dashofera
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

Dział seminariów i konferencji
Dorota Majewska
tel.: (+48 22) 829-27-11, 559-36-69
fax: (+48 22) 829-27-00, 829-27-27,
829-27-12
e-mail: seminaria@dashofer.pl
www.akademiadashofera.pl