oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Szkolenia IDRiE w czerwcu 2006

(mat. nadesłany; dps.pl 23.05.2006)

PRACA W GRUPIE

Idrie

data szkolenia: 09.06.2006 r. godz. 9.30 -16.00 Miejsce: Kraków ul. Starowiślna 1 I piętro.

 1. Wprowadzenie do szkolenia – prezentacja trenera, uczestników, programu i metod szkolenia, oczekiwania uczestników
 2. Jakie są zalety, jakie wady pracy w grupach – dyskusja, wykład
  Podczas wykładu zostaną omówione taki zjawiska jak facylitacja społeczna, efekt Ringelmanna, zjawisko „jazdy na gapę”, zostaną również omówione metody pracy w grupach i ich przydatność w różnych typach zadań. Uczestnicy dowiedzą się o szansach i zagrożeniach jakie niesie za sobą praca w grupie, o typach zadań, które najlepiej nadają się do pracy w grupie
 3. Fazy rozwoju grupy – wykład
  Podczas wykładu zostaną omówione następujące fazy rozwoju grupy: formowanie, walka, tworzenie norm, rozwój, rozpad oraz zjawiska, które towarzyszą kolejnych etapom. Wiedza pozwoli w przyszłości na optymalne wykorzystanie kolejnych etapów istnienia grupy
 4. Role w zespole – ćwiczenie + omówienie Podczas ćwiczenia uczestnicy w dwóch grupach będą mieli możliwość wspólnej realizacji zadania oraz obserwacji procesu grupowego, na zakończenie trener omówi zjawiska i procesy, które miały miejsce, role, które odgrywali uczestnicy
 5. Rola, a status w grupie – wykład . Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy rolą, a statusem. Te pojęcia są często mylone. Uczestnicy dowiedzą się, że w przeciwieństwie do statusu nie ma ról dobrych i złych, wyższych i niższych, wszystkie są w zespole potrzebne .
 6. Role naturalne – teoria Belbina - kwestionariusz, omówienie
  Każdy człowiek ma naturalną rolę, którą pełni. Kwestionariusz pomoże uczestnikom poznać swoje role. Wnioski zostaną zestawione z wynikami poprzedniego ćwiczenia
 7. Zasady delegowanie – ćwiczenie, omówienie
  Uczestnicy wykonają ćwiczenie w grupach gdzie zaplanują delegowanie zadań. Podczas wykładu dowiedzą się jakie są zasady delegowania, poznają zasadę Eisenhowera
 8. Zasady delegowania – wykład
  Podczas wykładu zostanie omówione delegowanie jako element zarządzania czasem, w tym zasada Pareto. Przekazywane instrukcji – ćwiczenie, wykład Omówienie rozpocznie się od krótkiego ćwiczenia, później na podstawie przykładu zostaną przedstawione zasady prawidłowego przekazywania instrukcji
 9. Zakończenie, podsumowanie zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzenie: trener konsultant, 10 – letnie doświadczenie w pracy z samorządami. Prowadziła szkolenia m.in. w ramach programów LGPP, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, PHARE 2001, Przejrzysta Polska. Specjalizuje się w tematyce związanej ze skutecznym informowaniem społeczności lokalnych, rozwiązywaniem konfliktów, negocjacjami społecznymi.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 430-08-48 lub 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać fax/tel 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 09.06.2006 r. r. godz. 9.30-16.00
tytuł: PRACA W GRUPIE
Imię i nazwisko: .............................................................................................
Stanowisko:..............................................................................................
Nazwa instytucji: ..........................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: .............................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

Zapraszamy na szkolenie.

Data: 09.06.2006 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych w praktyce wciąż budzą różnorodne wątpliwości. Szkolenie, które proponujemy jest okazją do wyjaśnienia wielu z nich. Podczas szkolenia zostaną omówione prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz uprawnienia osób, których dane są chronione.

Program:

I. Wprowadzenie – podstawowe akty prawne,
II. Omówienie podstawowych pojęć i definicji z zakresu ochrony danych osobowych.
III. Podmiotowy i przedmiotowych zakres przepisów:
a) Podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych,
b) Podmioty, których dane są chronione;
c) Rodzaje danych chronionych;
d) Organy do sprawa ochrony danych osobowych – kompetencje i uprawnienia.
IV. Prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych do ochrony danych osobowych
a) Zasady przetwarzania danych osobowych;
b) Zabezpieczenie danych osobowych (dokumentacja przetwarzania danych osobowych oraz warunki techniczne i organizacyjne przy przetwarzaniu danych osobowych);
c) Rejestracja zbiorów danych osobowych.
V. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
VI. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prowadzący: radca prawny specjalista od prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, prawo autorskie, reklamowe) Duże doświadczenie w pracy zawodowej ( 11 lat pracy w kancelariach radcowskich oraz adwokackich), doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów – prawo gospodarcze, prawo autorskie, prawo zamówień publicznych dla instytucji publicznych, samorządów oraz przedsiębiorstw (m.in. BPB Rigips), Agencji Reklamowych.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 430-08-48 lub 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 09.06.2006 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE
Imię i nazwisko: ..........................................................................................
Stanowisko:.............................................................................................
Nazwa instytucji: .........................................NIP............................................
Adres: ......................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

NEGOCJACJE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

data szkolenia: 20.06.2006 r. godz. 9.30-16.00 Miejsce: Kraków ul. Starowiślna 1 I piętro.

 1. Wprowadzenie do szkolenia – prezentacja trenera, uczestników, programu i metod szkolenia, oczekiwania uczestników.
 2. Jakie są przyczyny powstawanie konfliktów, jakie są zalety, jakie wady konfliktu – praca w grupach, wykład.
  Uczestnicy dowiedzą się, że konflikt jest zjawiskiem nieuniknionym, będą mieli również możliwość refleksji na temat czy konflikt niesie tylko skutki negatywne
 3. Rodzaje konfliktów – konflikt danych – ćwiczenia, omówienie
 4. Konflikt wartości – ćwiczenie , omówienie
 5. Czy wszystkie konflikty są rozwiązywalne? – dyskusja, wykład
  Uczestnicy dowiedzą się, że istnieją konflikty, w których nie można dojść do consensusu, dowiedzą się jak w takich sytuacjach postępować.
 6. Negocjacje jako sposób rozwiązywanie konfliktów - dyskusja, wykład
  Uczestnicy poznają metody negocjacji, sytuacje w których należy je stosować, plusy i minusy metod: win-win, przeciąganie liny
 7. Negocjacje – ćwiczenie + omówienie
  Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia poznanych zasad
 8. Negocjacje – ćwiczenie + omówienie
  Ćwiczenie umożliwi uczestnikom poznanie w praktyce metody win-win
 9. Teoria atrybucji – atrybucje jako element utrudniający negocjacje i prowadzący do konfliktów – dyskusja, wykład
 10. Zakończenie, podsumowanie zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzenie: trener konsultant, 10 – letnie doświadczenie w pracy z samorządami. Prowadziła szkolenia m.in. w ramach programów LGPP, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, PHARE 2001, Przejrzysta Polska. Specjalizuje się w tematyce związanej ze skutecznym informowaniem społeczności lokalnych, rozwiązywaniem konfliktów, negocjacjami społecznymi.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 430-08-48 lub 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać fax/tel 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 20.06.2006 r. r. godz. 9.30-16.00
tytuł: NEGOCJACJE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Imię i nazwisko:.......................................................................................
Stanowisko:..........................................................................................
Nazwa instytucji: ....................................NIP............................................
Adres: ......................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000