oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Trudna komunikacja - terning Ośrodka Szkoleń Kreatywnych "Komunikator"

(mat. nadesłany; dps.pl 6.06.2006)

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych "Komunikator" - zaprasza na trening: Trudna komunikacja. Jak rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi i seniorami.

Adresaci szkoleń: pracownicy placówek związanych z pomocą społeczną : Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Domy Seniora itp.

Cele:

  • Poznanie własnych preferencji dotyczących sposobu komunikowania się
  • Odkrycie własnych atutów i ograniczeń w komunikacji z drugim człowiekiem
  • Zdobycie umiejętność wykorzystywania własnych zasobów w procesie komunikacji
  • Nabycie umiejętności społecznych niezbędnych w sytuacji pomagania
  • Wzrost efektywności pracy z podopiecznymi

Czas trwania: 2 x 6 godzin, w dniach: 19 i 20 sierpień 2006r. ul. Filarecka 2 Warszawa

Cena: 170zł,

Zgłoszenia pod nr tel. 608 089 743 lub biuro@komunikator.edu.pl

U W A G A! osoby, które zgłoszą się do końca lipca, jak również Nasi uczestnicy poprzednich szkoleń mają możliwość wniesienia niższej opłaty o 50zł, czyli 120zł.

Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Barbara Stachura - psycholog z kwalifikacjami pedagogicznymi; doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz chorymi psychicznie.

Należność za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11 46 1050 1025 1000 0023 0272 8627