oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Kontakty z mediami - szkolenie IDRiE, Kraków, 4.07.2006

(mat. nadesłany; dps.pl 6.06.2006)

 

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl

Zapraszamy na szkolenie: KONTAKTY Z MEDIAMI

Data: 4.07.2006 r. godzina 10-16

Miejsce: Kraków ul. Starowiślna 1 I piętro

Program szkolenia:

1. Ćwiczenie integracyjne
2. Sukces w pracy z mediami: miniwykład + dyskusja grupowa
3. Narzędzia współpracy z mediami: miniwykład
4. Jak zaprojektować i przeprowadzić konferencję prasową miniwykład
· opracowanie przekazu i scenariusza konferencji w podgrupach
· symulacja konferencji prasowej (zapis video)
· sesja informacji zwrotnych
5. Jak zaprojektować i przeprowadzić wydarzenie medialne miniwykład
· ćwiczenie praktyczne w podgrupach omówienie
6. Press release: kiedy i jak go stosować miniwykład
· ćwiczenie w podgrupach
· sesja informacji zwrotnych
7. Wywiad prasowy miniwykład
· symulacja wywiadu prasowego (zapis wideo)
· sesja informacji zwrotnych
8. Kontakty z mediami w sytuacjach kryzysowych: miniwykład + dyskusja grupowa
9. Ewaluacja szkolenia

Prowadzący: Natalia de Barbaro – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (socjologia, psychologia). Trenerka umiejętności społecznych i Public Relations. Natalia de Barbaro specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu kampanii wyborczych oraz komunikacji z wyborcami. Pracowała m.in. przy kampanii prezydenckiej Billa Clintona. Od powrotu do Polski pracuje jako specjalistka ds. strategii wyborczej przy wszystkich kampaniach, przyczyniając się do sukcesu wielu posłów i radnych. Pracowała prowadząc szkolenia i konsultacje na Słowacji, Ukrainie, w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie i Palestynie. Od kilku lat prowadzi zajęcia „Doradztwo polityczne w praktyce” w Instytucie Psychologii UJ.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 04.07.2006; tytuł: Kontakty z mediami
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

  • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
  • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000