oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

 

(aut. mat. nadesłany; dps.pl 10.06.2006)

Zapraszamy na szkolenie: Dochód w pomocy społecznej w praktyce

Data: 27.06.2006 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Jednym z rozwiązań prawnych niezwykle istotnym dla działań w pomocy społecznej jest kwestia sposób ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia. Pomimo tego, że rośnie rola świadczeń niepieniężnych w działaniach pomocy społecznej, wciąż bez prawidłowo ustalonego dochodu pomagać niesposób.

A ustawa o pomocy społecznej, choć niewątpliwie zdecydowanie poprawiona w tym względzie, wciąż stawia przed pracownikami socjalnymi i kierownikami w ośrodkach szereg wyzwań. Jest to szczególnie widoczne w skomplikowanej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej, którą pracownicy pomocy społecznej muszą "przetłumaczyć" na język ustawy o pomocy społecznej.

Proponowane seminarium ma celu omówienie propozycji praktycznych rozwiązań problemów, na które napotykają wszyscy próbujący ustalić dochód na gruncie pomocy społecznej. Przeznaczone jest dla szerokiego kręgu pracowników pomocy społecznej, przede wszystkim osób kierujących ośrodkami pomocy społecznej, oraz dla pracowników socjalnych, a także dla wszystkich pracowników administracji samorządowej zainteresowanych powyższą problematyką.

Tematy:

 1. Dochód w pomocy społecznej – założenia podstawowe.
 2. Definicja dochodu i jej składowe:
  1. okres uzyskiwania dochodu i "dochód utracony",
  2. przychód a dochód,
  3. "jednorazowe świadczenie o charakterze socjalnym",
  4. "pomoc w naturze".
 3. Dochód osób prowadzących działalność gospodarczą.
 4. Dochód "z hektara przeliczeniowego".
 5. Dochód jednorazowy i dochód za okres.
 6. Zmiana wysokości dochodu i jej konsekwencje, w tym kwestia "10%".

Prowadzący: ?magister prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej oraz doradca europejski; licencjonowany trener reformy administracji publicznej. W pomocy społecznej od 1996 r.; od 1999 r. zastępca dyrektora ds. pomocy rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie; od 6 lat prowadzi szkolenia i seminaria dla pracowników pomocy społecznej m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

Karta Zgłoszenia

data szkolenia: 27.06.2006 r. godz. 10.00-15.00
Dochód w pomocy społecznej w praktyce
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Kontakt:

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail:idrie@idrie.pl