oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

 

 

(aut. mat. nadesłany; dps.pl 10.06.2006)

Zapraszamy na szkolenie: Formy pomocy osobom uzależnionym

Data: 29.06.2006 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

 • Współczesne koncepcje teoretyczne uzależnień
 • Praca własna uczestników kursu (rozumienie uzależnienia, indywidualne koncepcje zdrowia i choroby)
 • Uzależnienie jako choroba- aspekt medyczny
 • Pomoc w podstawowych stanach związanych z uzależnieniem:
  • pomoc terapeutyczna
  • pomoc organizacyjna
  • praca socjalna
  • interwencja kryzysowa
 • Aspekty prawne w pracy z uzależnieniami
 • Model pracy z osobami uzależnionymi (w tym znaczenie grup AA)
 • Szczególne formy uzależnień- uzależnienie u osób młodych, podwójne diagnozy, uzależnienie krzyżowe –specyfika pracy
 • Kazuistyka- omówienie przypadków - warsztat
 • Superwizja przypadków zgłaszanych przez uczestników- warsztat
 • Podsumowanie szkolenia

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać tel/ faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

Karta Zgłoszenia

data szkolenia: 29.06.2006 r. godz. 10.00-15.00
Formy pomocy osobom uzależnionym
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Zapraszamy na szkolenie: Praca z ofiarami przemocy w tym aspekty prawne

Data: 30.06.2006 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

 • Agresja i przemoc - przejawy, diagnoza
 • Praca własna uczestników kursu (stosunek do przemocy, radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia)- warsztat
 • Pomoc ofierze przemocy- ujęcie interwencji kryzysowej
 • Aspekty prawne pracy z ofiarami i sprawcami przemocy
 • Przemoc- rozumienie systemowe
 • Praca własna uczestników kursu (poszukiwanie zasobów, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)- warsztat
 • Odległe następstwa bycia ofiarą przemocy
 • Kazuistyka- omówienie przypadków - warsztat
 • Wybrane elementy pracy terapeutycznej – praca ze sprawcą, terapia przewlekłego zespołu stresu pourazowego, terapia grupowa
 • Superwizja przypadków zgłaszanych przez uczestników- warsztat
 • Podsumowanie szkolenia

Prowadzący: lekarz i nauczyciel akademicki zatrudniony w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ. Terapeuta rodzinny, specjalizujący się w systemowej terapii rodzin na terenie domu. Z doświadczeniem w pracy w Ambulatorium Przyklinicznym i w Oddziale . Autor ponad trzydziestu prac naukowych i doniesień zjazdowych, laureat kilku nagród na Zjazdach Studenckich Towarzystw Naukowych

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 012 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać tel/ faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

Karta Zgłoszenia

data szkolenia: 30.06.2006 r. godz. 10.00-15.00
Praca z ofiarami przemocy w tym aspekty prawne
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Kontakt:

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl