oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 17.07.2006)

Zapraszamy na szkolenie Metody i narzędzia tworzenia projektów unijnych

Data: 30.08.2006 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych metod i narzędzi niezbędnych w zakresie planowania i zarządzania projektami unijnymi, finansowanymi ze środków zewnętrznych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Udział w szkoleniu pozwala nabyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do tworzenia projektów unijnych, które mają szansę powodzenia dzięki zastosowaniu właściwych i sprawdzonych sposobów planowania i konstruowania przedsięwzięć.

Zajęcia mają charakter warsztatowy i kładą nacisk na aspekty praktyczne. Uczestnicy zapoznają się z takimi narzędziami planowania projektów, jak cykl życia projektu, identyfikacja problemów i potrzeb, "drzewo problemów" i "drzewo celów", matryca logiczna projektu jako zestaw metod rekomendowanych przez Komisję Europejską.

 • Narzędzia Komisji Europejskiej (główne fazy cyklu projektowego wg UE)
 • Cykl życia projektu i zarządzanie cyklem projektu (ZCP)
 • Logika interwencji funduszy unijnych
 • Struktura funduszy unijnych, dokumentów programowych i programów operacyjnych
 • Aplikowanie o dofinansowanie i wdrażanie projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania instrumentów strukturalnych w Polsce
 • Planowanie i zarządzanie projektem unijnym
 • Identyfikacja problemów i potrzeb
 • Matryca logiczna
 • Identyfikacja celów nadrzędnych i operacyjnych
 • Rezultaty twarde i miękkie
 • Kwalifikowalność kosztów i budżet projektu unijnego
 • Wręczenie certyfikatów

Prowadzenie: Beata Nowak - trener i konsultant Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Specjalista w zakresie: przygotowania administracji publicznej i organizacji pozarządowych do absorbcji funduszy Unii Europejskiej, komunikacji i partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego, zarządzania. Współautor projektów, ekspert Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie; Konsultant, trener w projekcie PHARE 2 rozwój zasobów ludzkich na zlecenie brytyjskiej firmy IMC. Konsultant w programach Banku Światowego. Dyrektor Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny .

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

Karta zgłoszenia

data szkolenia: 30.08.2006 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: Metody i narzędzia tworzenia projektów unijnych

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl