oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. mat. nadesłany; dps.pl 18.07.2006)

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych "Komunikator" zaprasza na trening:

Trudna komunikacja. Jak rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi i seniorami.

Adresaci szkoleń: pracownicy placówek związanych z pomocą społeczną : Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Domy Seniora itp.

Cele:

  • Poznanie własnych preferencji dotyczących sposobu komunikowania się
  • Odkrycie własnych atutów i ograniczeń w komunikacji z drugim człowiekiem
  • Zdobycie umiejętność wykorzystywania własnych zasobów w procesie komunikacji
  • Nabycie umiejętności społecznych niezbędnych w sytuacji pomagania
  • Wzrost efektywności pracy z podopiecznymi

Czas i miejsce: Czas trwania: 2 x 6 godzin - w dniach 19 i 20 sierpnia 2006r. ul. Or - Ota 5, Warszawa

Cena: 170zł, zgłoszenia pod nr tel. 608 089 743 lub biuro@komunikator.edu.pl

U W A G A! osoby, które zgłoszą się do końca lipca, jak również uczestnicy naszych poprzednich szkoleń mają możliwość wniesienia niższej opłaty o 50zł, czyli 120zł.

Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Joanna Czeluścińska - psycholog z doświadczeniem zawodowym; praca w ZOL i hospicjum

Należność za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych "KOMUNIKATOR", ING Bank Śląski o/W-wa, Gen. Zajączka 9/11, nr konta 46 1050 1025 1000 0023 0272 8627