oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 29.07.2006)

Zapraszamy na szkolenie: Fundusze europejskie w okresie programowania 2007 - 2013

Data: 28.08.2006 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i zawodowej osób, które z racji obowiązków lub zainteresowań chciałyby uzyskać niezbędną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i zarządzania projektami europejskimi, a przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów lub programów w Polsce.

Tematyka zajęć:

Fundusze Strukturalne i wspólnotowe Unii Europejskiej nowy okres programowania. Istota Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Wprowadzenie do dokumentów programowych - priorytety i działania /na wybranych przykładach/. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007- 2013. Programy Operacyjne w latach 2007- 2013. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. EOG dla samorządów i rozwoju społeczno-gospodarczego. Przygotowanie do korzystania z funduszy strukturalnych. Od pomysłu do projektu europejskiego - fazy i działania występujące w realizacji projektu europejskiego. Wprowadzenie do metodologii przygotowywania projektów. Sposób przygotowywania wniosków - analiza przykładowych aplikacji do EFS. Wykorzystanie matrycy logicznej jako podstawy przygotowywania projektów. Budowa matrycy logicznej w oparciu o analizę problemów i analizę celów. Podsumowanie i ewaluacja szkolenia wręczenie certyfikatów.

Prowadzenie: Beata Nowak -trener i konsultant Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Specjalista w zakresie: przygotowania administracji publicznej i organizacji pozarządowych do absorbcji funduszy Unii Europejskiej, komunikacji i partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego, zarządzania. Współautor projektów, ekspert Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie Konsultant, trener w projekcie PHARE 2 rozwój zasobów ludzkich na zlecenie brytyjskiej firmy IMC. Konsultant w programach Banku Światowego. Dyrektor Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wynosi 190 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny .

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 28.08.2006 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: FUNDUSZE EUROPEJSKIE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007 - 2013

Imię i nazwisko: ........................................................................................
Stanowisko:....................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: .........................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

  • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
  • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl