oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 29.07.2006)

Zapraszamy na dziesięciogodzinne warsztaty 26 i 27 sierpnia w Otwocku ul. Myśliwska 2 :

Być profesjonalistą w zawodach fachowego pomagania

Wykorzystaj atuty i popraw niedociągnięcia

Miło nam będzie powitać osoby, które zawodowo zajmują się pomaganiem drugiemu człowiekowi: pracowników socjalnych, psychologów, personel medyczny, opiekunów, wolontariuszy.

Uczestnik szkolenia:

  • Dokona analizy swojego potencjału zawodowego
  • Rozpozna preferowany przez siebie styl kierowania
  • Określi i zanalizuje swoją postawę wobec pracy
  • Sprawdzi swoją podatność na stres
  • Oceni stopień wypalenia zawodowego
  • Pozna lepiej potrzeby swoich podopiecznych
  • Zanalizuje wartości, jakimi kieruje się w życiu zawodowym
  • Przemyśli etyczne aspekty pracy z osobami potrzebującymi
  • Uświadomi sobie wagę komunikacji niewerbalnej w sytuacji pomagania
  • Lepiej zrozumie specyfikę relacji pomagający - podopieczny

Zajęcia poprowadzi psycholog Barbara Stachura

Uczestnicy po odbyciu warsztatów otrzymują zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe.

Zaczynamy od godziny dziesiątej 26 sierpnia (tj. sobota).

Cena zajęć: 120zł od osoby.

Zgłoszenia pod nr telefonu: 0 608 089 743 lub biuro@komunikator.edu.pl

www.komunikator.edu.pl

Należność za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych - Komunikator

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627