oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat.nadesłany; dps.pl 13.08.2006)

Zapraszamy na szkolenie: Prawo zamówień publicznych po zmianach - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie

Data: 11.09.2006 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków

Podczas szkolenia zostanie omówiony aktualny stan prawny, najważniejsze kwestie postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szkolenie będzie również okazją do wymiany uwag, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących praktycznych kwestii w stosowaniu przepisów. W czasie seminarium zostanie uwzględniona kwestia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych.

 1. Wprowadzenie
 2. Zamówienia publiczne
 • zasady udzielania zamówień publicznych
 • ogłoszenia
 • postępowanie o udzielanie zamówień publicznych
 • przygotowanie postępowania
 • tryby zamówień (odrębność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego)
 • umowa o udzielenie zamówienia publicznego

3.Ochrona prawna

 • prezes urzędu zamówień publicznych
 • środki ochrony prawnej
 • odpowiedzialność za naruszenie ustawy

Prowadzenie: radca prawny specjalista od prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, prawo autorskie, reklamowe), zamówień publicznych; duże doświadczenie w pracy zawodowej (12 lat pracy w kancelariach radcowskich oraz adwokackich), doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów - prawo zamówień publicznych, prawo gospodarcze, prawo autorskie dla instytucji publicznych, samorządów (około 90 wykładów/seminarów) oraz przedsiębiorstw (m.in. BPB Rigips), agencji reklamowych.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny . Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać tel/ faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 11.09.2006 r. godz. 10.00-15.00

tytuł: Prawo zamówień publicznych

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl