oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat.nadesłany; dps.pl 13.08.2006)

Zapraszamy na szkolenie: Mediacja w sytuacjach rodzinnych i społecznych

 

Data: 14.09.2006 r. godzina 9.00-15.00.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Często kontakt pracownika socjalnego z podopiecznym wiąże się z mediacją. Sprawność w prowadzeniu mediacji jest konieczna pracownikom socjalnym, którzy na co dzień są świadkami konfliktów w środowisku beneficjentów pomocy społecznej. Celem szkolenia jest podniesienie jakości usług socjalnych wobec klientów pomocy społecznej, propagowanie mediacji jako jednej z form nowoczesnej pracy socjalnej, sprawdzonej w innych krajach.

Program szczegółowy:

 1. Przedstawienie się uczestników i zapoznanie z programem zajęć
 2. Co to jest mediacja - wykład
 • istota mediacji
 • emocje towarzyszące sytuacji mediacyjnej
 • korzyści
 1. Co to jest konflikt ? Omówienie przykładów
 • treść
 • dynamika
 • sposób radzenia sobie z konfliktem
 1. Cele mediacji i sytuacje jej zastosowania - prezentacja przykładów
 2. Fazy procesu mediacji - ćwiczenie symulowanych sytuacji. Sytuacje konkretnych ćwiczeń podczas zajęć będą wynikały z zainteresowań grupy problematyką rodzinną, sądową lub inną.
 3. Podsumowanie zajęć

Prowadzenie: psycholog, terapeuta rodzinny, psychoterapeuta , superwizor, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; stypendystka Instytutu Terapii Rodzin w Londynie. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, superwizor w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami, świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 190 zł. Druga osoba z tej samej instytucji uczestniczy w szkoleniu za połowę ceny.Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać tel/ faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 14.09.2006 r. godz. 9.00-15.00
Tytuł: Mediacja W sytuacjach rodzinnych i społecznych.

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl