oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat.nadesłany; dps.pl 13.08.2006)

Zapraszamy na szkolenie Kontrakt socjalny w praktyce - doświadczenia pierwszego roku nowego wzoru kontraktu

 

Data: 15.09.2006 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

1 marca 2005 wydane zostało rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru kontraktu socjalnego. Doprecyzowane zostały bardzo ogólne zapisy ustawy. Ale oczywiście nawet wzór kontraktu w rozporządzeniu nie daje odpowiedzi na większość pytań powstających w codziennych próbach tworzenia i realizacji zawartych już kontraktów. Proponowane seminarium ma celu krótkie omówienie wybranych praktycznych rozwiązań dotyczących doświadczeń wdrażania kontraktu w pracy ośrodka pomocy społecznej, z uwzględnieniem technik jego zawierania i realizacji, a także wykorzystania obowiązującego wzoru kontraktu. Przeznaczone jest dla szerokiego kręgu pracowników pomocy społecznej, przede wszystkim osób kierujących ośrodkami pomocy społecznej, oraz pracowników socjalnych.

TEMATY:

1. Kontrakt socjalny: podstawowe założenia metodologiczne - skrót.
2. Omówienie poszczególnych elementów kontraktu:
a) strony kontraktu - jak zaangażować wszystkich członków rodziny w kontrakt;
b) diagnoza - jak nauczyć się poszukiwać również mocnych stron i właściwie rozpoznawać słabe;
c) zadania do wykonania: i klient i pracownik socjalny;
d) realizacja kontraktu: jak często i w jaki sposób weryfikować co udało się dokonać.
3. Krótki warsztat: próba przygotowania kontraktu dla przykładowej rodziny.

Prowadzący: magister prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej oraz doradca europejski; licencjonowany trener reformy administracji publicznej. W pomocy społecznej od 1996 r.; od 1999 r. zastępca dyrektora ds. pomocy rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie; od 6 lat prowadzi szkolenia i seminaria dla pracowników pomocy społecznej m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami, świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 190 zł. Druga osoba z tej samej instytucji uczestniczy w szkoleniu za połowę ceny.Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać tel/ faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 15.09.2006 r. godz. 10.00-15.00
Tytuł: Kontrakt socjalny w praktyce

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

  • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
  • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl