oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat.nadesłany; dps.pl 13.08.2006)

Zapraszamy na szkolenie: Diagnoza rodziny ze szczególnym uwzględnieniem pracy z genogramem

Data: 21.09.2006 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków ul. Starowiślna 1 I piętro

Szkolenie dotyczące diagnozowania rodziny stanowi dla pracowników socjalnych bardzo dobrą sposobność podniesienia kwalifikacji w pracy w środowisku. Umiejętność całościowego rozumienia rodziny jako systemu, w którym zachodzą procesy zarówno destruktywne jak i konstruktywne ułatwia współdziałanie z klientami w kierunku znalezienia rozwiązania dla ich problemów. Zapoznanie się z genogramem jako metodą zapisu informacji o rodzinie stanowiącym punkt wyjścia do pracy z nią jest najbardziej wartościowym efektem szkolenia.

Forma: Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia umiejętności praktycznych

Ramowy program zajęć:

 • Omówienie zastosowania podstawowych kierunków psychoterapii do pracy terapeutycznej z rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego
 • Systemowe podejście w diagnozowaniu rodziny
  • Diagnoza struktury systemu rodziny
  • Diagnoza cyklu życia rodziny
  • Omówienie funkcji objawów czy problemów u Identyfikowanego pacjenta
  • Diagnoza rodziny w aspekcie intergeneracyjnym - zasady konstruowania genogramu - ćwiczenia praktyczne
 • Zasady neutralności i cyrkularności w pracy z rodziną
 • Pierwszy wywiad z rodziną - ćwiczenie symulowanych scenek

Prowadzenie: psycholog, psychoterapeuta , superwizor, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; stypendystka Instytutu Terapii Rodzin w Londynie; pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, superwizor w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami, świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 190 zł. Druga osoba z tej samej instytucji uczestniczy w szkoleniu za połowę ceny.Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać tel/ faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 21.09.2006 r. godz. 10.00-15.00
Tytuł: Diagnoza rodziny ze szczególnym uwzględnieniem pracy z genogramem

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl