oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat.nadesłany; dps.pl 13.08.2006)

Zapraszamy na szkolenie: Pomoc społeczna - pomoc dla bezrobotnych. Nowe rozwiązania organizacyjne i prawne

 

Data: 22.09.2006 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Kolejne, wprowadzone w ubiegłym roku, zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy z promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tworzą zupełnie nowe możności w budowaniu systemu pomocy dla osób bezrobotnych i ich rodzin w ramach działań pomocy społecznej. Dotychczasowe działania, przede wszystkim w zakresie pracy socjalnej, oraz rozwiązań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym można uzupełnić bardzo istotnie. Proponowane seminarium ma celu omówienie praktycznych skutków nowych przepisów z uwzględnieniem rozwiązań już jakiś czas obecnych w polskij rzeczywistości pomocowej. Przeznaczone jest dla szerokiego kręgu pracowników pomocy społecznej, przede wszystkim osób kierujących ośrodkami pomocy społecznej, oraz dla pracowników socjalnych, a także dla wszystkich pracowników administracji samorządowej zainteresowanych powyższą problematyką.

TEMATY:

 1. Organizowanie pomocy dla bezrobotnych klientów pomocy społecznej w świetle zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym:
  1. prace społecznie użyteczne - prace przymusowe czy rehabilitacja zawodowa,
  2. roboty publiczne jako pomoc dla bezrobotnego, a nie dla pracodawcy,
  3. klub integracji społecznej - narzędzie wyjątkowo elastyczne.
 2. Nowe formy pomocy bezrobotnym: kontekst europejskich funduszy strukturalnych.
 3. Praca socjalna, kontrakt socjalny i inne formy pomocy dla osób i rodzin z problemem bezrobocia w nowym kontekście.

Prowadzący: magister prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej oraz doradca europejski; licencjonowany trener reformy administracji publicznej; w pomocy społecznej od 1996 r.; od 1999 r. zastępca dyrektora ds. pomocy rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie; od 6 lat prowadzi szkolenia i seminaria dla pracowników pomocy społecznej m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami, świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 190 zł. Druga osoba z tej samej instytucji uczestniczy w szkoleniu za połowę ceny.Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać tel/ faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 22.09.2006 r. godz. 10.00-15.00
Tytuł: Pomoc społeczna - pomoc dla bezrobotnych. Nowe rozwiązania organizacyjne i prawne

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl