oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

 

(mat. nadesłany; dps.pl 22.09.2006)

Zapraszamy na szkolenie Standardy funkcjonowania sekretariatu urzędu w dniu 03.10. 2006 w Krakowie w godz. 10-15

Szkolenie adresowane jest do pracowników sekretariatów, kancelarii urzędów i instytucji.

W wyniku szkolenia uczestnicy będą mogli:

  • zapoznać się ze standardami unijnymi Kodeksu Dobrej Administracji
  • poznać normy, jakie winien spełniać sekretariat współczesnej gminy
  • zobaczyć, jaką rolę spełnia sekretariat w kreowaniu wizerunku gminy
  • wiedział jak zachować się w sytuacjach trudnych i konfliktowych

Program

1. Standardy Kodeksu Dobrej Administracji Unii Europejskiej w sekretariacie urzędu
2. Typologia klientów sekretariatu urzędu
a) klient zewnętrzny
b) klient wewnętrzny
3. Zagadnienia komunikacji w sekretariacie urzędu
a) korespondencja
b) rozmowy telefoniczne
c) rozmowy bezpośrednie
d) komunikacja niewerbalna
4. Rola sekretariatu w kreowaniu wizerunku urzędu
5. Savoir-vivre w sekretariacie urzędu
6. Estetyka sekretariatu urzędu
a) wystrój sekretariatu
b) aparycja pracowników sekretariatu
7. Przyjmowanie wizyt krajowych i zagranicznych

Prowadzenie: doktor w dziedzinie zarządzania, doświadczenie 5 lat w służbie dyplomatycznej, obecnie konsul honorowy Republiki Federacyjnej Brazylii, konsultant w zakresie kontaktów międzynarodowych, współpracy gospodarczej z zagranicą oraz promocji, zarządzania jakością w administracji publicznej. Konsultant IDRiE w zakresie protokołu dyplomatycznego, podejmowania delegacji zagranicznych.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami i świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 190 zł. Druga osoba z tej samej instytucji/organizacji uczestniczy w seminarium za połowę ceny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać tel/fax 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

data szkolenia: 03.10 .06 w Krakowie w godz. 10 –15
tytuł: STANDARDY FUNKCJONOWANIA SEKRETARIATU URZĘDU

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

  • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
  • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

 

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl