oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 22.09.2006)

OSK Komunikator zaprasza na zajęcia muzyczne: Muzykoterapia jako narzędzie dobrej komunikacji opiekunów z pensjonariuszami i podopiecznymi

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek związanych z pomocą społeczną: warsztaty terapii zajęciowej, dzienne domy pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domy seniora itp.

Szkolenie to prezentuje wiele technik z grą na instrumentach perkusyjnych i słuchaniem muzyki (w tym gier i zabaw), które mogą być wykorzystane w pracy z grupą.

Cele:

  • rozwój komunikacji interpersonalnej i potencjału intra i interpersonalnego
  • praca z emocjami
  • odreagowanie
  • relaksacja

Zajęcia odbędą się 7 października 2006 na ul. Or – Ota 5 na Starym Żoliborzu w Warszawie o godzinie 9.00

Czas zajęć: sześć godzin lekcyjnych

Prowadząca: psycholog Mariola Wójcicka

Cena: 80 zł/os

Uczestnicy zajęć przychodzą w wygodnych strojach i z kalimatami.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl lub 608 089 743

Opłatę za uczestnictwo należy dokonać przelewem na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto:

ING Bank Śląski o/Warszawa Gen. Zajączka 9/11 46 1050 1025 1000 0023 0272 8627