oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 19.10.2006)

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych "Komunikator" zaprasza na warsztaty "Sztuka dobrej komunikacji - Jak rozmawiać z podopiecznymi i pensjonariuszami.

Adresaci szkoleń: pracownicy placówek związanych z pomocą społeczną : Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Zakłady Opieki Leczniczej itp.

Cele:

  • Poznanie własnych preferencji dotyczących sposobu komunikowania się
  • Odkrycie własnych atutów i ograniczeń w komunikacji z drugim człowiekiem
  • Zdobycie umiejętność wykorzystywania własnych zasobów w procesie komunikacji
  • Nabycie umiejętności społecznych niezbędnych w sytuacji pomagania
  • Wzrost efektywności pracy z podopiecznymi

Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych, w dniach: 28 października 2006r. od godz. 9.00.

Miejsce zajęć: ul. Or – Ota 5 w Warszawie na Starym Żoliborzu.

Cena: 100 zł./os. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 608 089 743 lub biuro@komunikator.edu.pl

Należność za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – Komunikator

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11 46 1050 1025 1000 0023 0272 8627