oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 14.11.2006)

 

Miło nam będzie powitać pracowników placówek związanych z pomocą społeczną:

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
  • Środowiskowe Domy Samopomocy,
  • Domy Pomocy Społecznej,
  • Domy Seniora,
  • Zakłady Opiekuńczo Lecznicze itp.

Cele:

  • nabywanie nowych umiejętności koniecznych w pracy związanej z pomaganiem drugiemu człowiekowi
  • pogłębianie wiedzy na temat nieporządanych czynników
  • umiejętne przeciwdziałanie negatywnym schematom działania

Info:

Ośmiogodzinne zajęcia odbędą się w Warszawie przy ul. Or-Ota 5 na Starym Żoliborzu, 26 listopada o godzinie 9.00.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Cena:

90zł. od osoby.

Zgłoszenia

pod nr: 608 089 743 lub e-mail: biuro@komunikator.edu.pl

Należność

Należność za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych "Komunikator"

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11 46 1050 1025 1000 0023 0272 8627