oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 30.11.2006)

 

Zapraszamy na zajęcia pracowników związanych z pomocą społeczną: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Domy Seniora itp.

Temat: Arteterapia w pracy z podopiecznymi i pensjonariuszami.

Gdzie i kiedy: Zajęcia odbędą się 6 stycznia 2007r. o godzinie 9.00 w Warszawie, ul. Or-Ota 5 na Starym Żoliborzu.

 • Prezentacja wybranych sposobów oddziaływania przez sztukę na pensjonariuszy i podopiecznych:
  • Techniki plastyczne
  • Muzykoterapia
  • Choreoterapia
  • Drama

Cele:

Przedstawione techniki arteterapeutyczne ułatwiają:

 • wyrażanie emocji
 • odreagowanie trudnych sutuacji
 • funkcjonowanie w grupie
 • rozwój twórczości
 • komunikację międzyludzką
 • aktywizowanie pacjenta

Czas: 7 godzin dydaktycznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Cena: 120 zł. od osoby. Uwaga! Osoby, które zgłoszą się do 22.12.2006r. płacą 100 zł. od osoby.

Zgłoszenia pod nr: 608 089 743 lub e-mail: biuro@komunikator.edu.pl

Należność za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych "KOMUNIKATOR"

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627

OSK - Komunikator

http://www.komunikator.edu.pl