oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 6.12.2006)

 

Zapraszamy na szkolenie pt. "Ochrona danych osobowych w praktyce"

Data: 19.01.2007 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych w praktyce wciąż budzą różnorodne wątpliwości. Szkolenie, które proponujemy jest okazją do wyjaśnienia wielu z nich. Podczas szkolenia zostaną omówione prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz uprawnienia osób, których dane są chronione.

Program:

 1. Wprowadzenie - podstawowe akty prawne,
 2. Omówienie podstawowych pojęć i definicji z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Podmiotowy i przedmiotowych zakres przepisów:
  1. Podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych,
  2. Podmioty, których dane są chronione;
  3. Rodzaje danych chronionych;
  4. Organy do sprawa ochrony danych osobowych - kompetencje i uprawnienia.
 4. Prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych do ochrony danych osobowych
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych;
  2. Zabezpieczenie danych osobowych (dokumentacja przetwarzania danych osobowych oraz warunki techniczne i organizacyjne przy przetwarzaniu danych osobowych);
  3. Rejestracja zbiorów danych osobowych.
 5. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
 6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prowadzący: radca prawny specjalista od prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, prawo autorskie, reklamowe) Duże doświadczenie w pracy zawodowej ( 11 lat pracy w kancelariach radcowskich oraz adwokackich), doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów - prawo gospodarcze, prawo autorskie, prawo zamówień publicznych dla instytucji publicznych, samorządów oraz przedsiębiorstw (m.in. BPB Rigips), Agencji Reklamowych.

Koszt uczestnictwa wynosi 190 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 19.01.2007 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: Ochrona danych osobowych w praktyce
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl