oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 6.12.2006)

Zapraszamy na szkolenie: Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej - jak wykorzystać posiadane narzędzie

Data: 19.01.2007 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Realizując bardzo wiele zadań pomocy społecznej działamy w ramach wyznaczonych przez postępowanie administracyjne. Ważne więc by nie traktować tych reguł jako krępującego gorsetu a myśleć o nich w kategoriach skutecznego narzędzia, a jednocześnie systemu zabezpieczeń interesów i klienta i pracownika administracji publicznej.

Proponowane Państwu spotkanie ma na celu przedstawienie takiego właśnie sposobu patrzenia na procedurę administracyjną w pomocy społecznej oraz propozycji praktycznych zastosowania rozwiązań wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pomocy społecznej.

W ciągle zmieniającej się, mocno splątanej rzeczywistości jesteśmy przecież skazani na ciągłe poszukiwanie pomysłów jak po raz kolejny sprostać zadaniu i np. w sposób właściwy zmienić decyzję.

Seminarium przeznaczone jest dla szerokiego kręgu pracowników pomocy społecznej, przede wszystkim pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, osób kierujących tymi jednostkami, ale także dla wszystkich pracowników administracji samorządowej, którzy są zainteresowani powyższą problematyką.

Program:

 1. Wszczęcie postępowania: kto i kiedy.
 2. Właściwość miejscowa: kto ma się zająć tą sprawą
 3. "Na sprawę mamy miesiąc czasu" - terminy załatwiania.
 4. Wywiad rodzinny - najważniejszy element postępowania administracyjnego w pomocy społecznej.
 5. Jak "załatwić sprawę" - decyzje administracyjne:
  1. podstawy konstrukcji;
  2. jakie mamy możliwości: typy decyzji;
  3. kiedy i jak zmienić decyzję

Prowadzący: magister prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej oraz doradca europejski; licencjonowany trener reformy administracji publicznej. W pomocy społecznej od 1996 r.; od 1999 r. zastępca dyrektora ds. pomocy rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie; od 6 lat prowadzi szkolenia i seminaria dla pracowników pomocy społecznej m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wynosi 190 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie szkolenia. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać fax/tel 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 19.01.2007 r. godz. 10.00-15.00
Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej - jak wykorzystać posiadane narzędzie
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl