oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 12.12.2006)

Zapraszamy na szkolenie: Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013

Data: 16.01.2007 r. godz. 10.00- 15.00

Miejsce: Kraków ul. Starowiślna 1 I piętro

Program:

 • Kwalifikowalność wydatków a kwalifikowalność projektów
  • zasady kwalifikowania projektów
  • zasady kwalifikowania wydatków
 • Wkład niepieniężny
 • Opłaty finansowe i koszty gwarancji
 • Amortyzacja
 • Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
 • Wydatki na zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu
 • Zakup gruntu - nieruchomości niezabudowanej
 • Zakup nieruchomości zabudowanej
 • Leasing
 • Podatek od towarów i usług i inne podatki
 • Koszty ogólne
 • Pomoc techniczna
 • Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital), fundusze gwarancyjne, fundusze pożyczkowe, w tym holding funduszy.
 • Mieszkalnictwo

Prowadzenie: magister politologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 5 lat w służbie cywilnej, a od dwóch lat jako mianowany urzędnik służby cywilnej, aktywnie uczestniczył w procesie integracji europejskiej w zakresie transportu drogowego, polityki społecznej oraz polityki regionalnej a nastepnie od 2005 r. w koordynacji i zarządzaniu funduszy strukturalnych, specjalista w dziedzinie kwalifikowalności wydatków, cyklu życia projektu oraz kontroli zarówno wydatków jak i procesu naboru wniosków, współautor zarówno w perspektywie 2004-2006 jak i 2007-2013 wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności

Koszt uczestnictwa wynosi 190 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie szkolenia .

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 16.01.2007; 10.00-15.00

tytuł: Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

 

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl