oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 24.12.2006)

Zapraszamy na zajęcia pracowników związanych z pomocą społeczną: warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, domy seniora itp.

Prezentacja wybranych sposobów oddziaływania przez sztukę na pensjonariuszy i podopiecznych:

  • techniki plastyczne
  • muzykoterapia
  • choreoterapia
  • drama

Cele:

Przedstawione techniki arteterapeutyczne ułatwiają:

  • wyrażanie emocji
  • odreagowanie trudnych sytuacji
  • funkcjonowanie w grupie
  • rozwój twórczości
  • komunikację międzyludzką
  • aktywizowanie pacjenta

Gdzie i kiedy: Zajęcia odbędą się 6 stycznia 2007r. o godzinie 9.00 w Warszawie, ul. Or-Ota 5 na Starym Żoliborzu.

Czas: 7 godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Cena: 120 zł. od osoby

Zgłoszenia pod nr: 0 608 089 743 lub e-mail: biuro@komunikator.edu.pl

Należność za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych KOMUNIKATOR

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11 46 1050 1025 1000 0023 0272 8627

Zapraszamy na naszą stronę, www.komunikator.edu.pl