oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 24.12.2006)

 

Zapraszamy pracowników związanych z pomocą społeczną: środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, domy seniora itp.

Cele:

  • rozwijanie praktycznych umiejętności skutecznego porozumiewania się z podopiecznymi
  • poszerzanie wiedzy na temat mechanizmów poprawnej komunikacji w kontaktach z podopiecznymi
  • nabywanie umiejętności tworzenia pożądanej atmosfery
  • poznanie sposobów pozytywnego wpływania na pensjonariuszy
  • nauka aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnych
  • praca nad umiejętnością realizacji celów indywidualnych i grupowych
  • pogłębianie umiejętności własnych w codziennej pracy

Szkolenia mają formę warsztatów.

Gdzie i kiedy: Zajęcia odbędą się w Warszawie przy ul. Or-Ota 5 na Starym Żoliborzu, 07 stycznia 2007r. o godzinie 9.00, trwają siedem godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Cena: 150 zł. od osoby.

Zgłoszenia pod nr: 0 608 089 743 lub e-mail: biuro@komunikator.edu.pl

Należność za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych KOMUNIKATOR

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11 46 1050 1025 1000 0023 0272 8627

Zapraszamy na naszą stronę, www.komunikator.edu.pl